ทริปเที่ยวเมืองสามหมอก ทริป 10-14 พ.ย. 2548    Photo by : kiwlom     www.tourdoi.com

นอนในเมืองแม่ฮ่องสอน ตื่นเช้าเดินเที่ยวตลาด ใส่บาตรพระ แล้วขึ้นดอยชมทะเลหมอกยามเช้า นี่ล่ะ เมืองในหมอก หรือที่เรียกว่าเมืองสามหมอก คนตื่นสายอย่าเสียใจ ปีหน้าไปใหม่

001 002 003 004 005
006 007 008 009 010
011 012 013 014