ทริปเที่ยวเมืองสามหมอก ทริป 10-14 พ.ย. 2548    Photo by : kiwlom     www.tourdoi.com

ถ้ำปลา ปีนี้มีแต่ป้าย บ่มีปลา ปลาหนีเข้าไปอยู่ในถ้ำลึกหมดแล้ว  บอกแล้วว่าไม่มีอะไร ไม่มีในโปรแกรมแต่ลูกทัวร์อยากแวะ ทริปหน้าไม่แวะ

001 002 003 004 005