ทริปเที่ยวเมืองสามหมอก ทริป 10-14 พ.ย. 2548    Photo by : kiwlom    www.tourdoi.com

เที่ยวถ้ำน้ำลอดแบบพอหามปกหอมคอ แปลว่า นิดๆ หน่อยๆ ด้วยเวลาที่จำกัดเราชมกันถ้ำเดียว ไว้ทริปเที่ยวปายค่อยเที่ยวกันทุกถ้ำ ทริปนี้เที่ยวพอได้บรรยากาศ สังเกตุภาพสุดท้าย

003 004 005
ทางเข้า เดินเท้าเข้าถ้ำ ก่อนถึง ล่องแพไม้ไผ่เข้าถ้ำ ล่องแพข้ามฝั่ง
006 008
ล่องแพข้ามฝั่ง เสาหิน ในถ้ำ ในถ้ำ ในถ้ำ
ในถ้ำ ในถ้ำ ในถ้ำ
016 017 018 019
ปากถ้ำรอด พระอาทิตย์ตกแล้วยังเดินทางกันอยู่เลย