ทริปเที่ยวเมืองสามหมอก ทริป 10-14 พ.ย. 2548    Photo by : kiwlom    www.tourdoi.com

เที่ยวเวียงกุมกาม นครใต้พิภพ เมืองเก่าแก่ก่อนเชียงใหม่ที่จมอยู่ใต้ดินจากอุทกภัยในอดีต  ล่าสุดก็โดนอีกรอบ น้ำยังสูบออกไม่หมดเลย  ชมกันครับ

001 004 005
ศูนย์บริการ ชมความเป็นมา ขุดค้นและน้ำท่วมอีกรอบ เจดีย์เก่าๆ อีกขุดยิ่งเจอ มีเยอะ
006
ชมกันครับ ลวดลายศิลปะปูนปั๊นเดิมๆ
รถม้ามีบริการ วัดที่ได้รับการบูรณะ แจ่มครับ
016