ทริปเที่ยวเมืองสามหมอก ทริป 10-14 พ.ย. 2548    Photo by : kiwlom     www.tourdoi.com

เส้นทางวงรอบแม่ฮ่องสอน แค่นั่งรถเที่ยวก็คุ้มแล้ว วิวตลอดสองข้างทางสวยงามด้วยเทือกเขาที่สลับซับซ้อน และทุ่งนาในที่ราบ สวยตลอดเส้นทาง ถ้าไม่นั่งหลับก็จะได้เห็น

001 002 003 004 005
006 007