ทริปเที่ยวเมืองสามหมอก ทริป 10-14 พ.ย. 2548    Photo by : kiwlom     www.tourdoi.com

เที่ยวเมืองแม่ฮ่องสอน ชมศิลปะสวยงามที่วัดจองคำ วัดจองกลาง เราไปช่วงที่มีงานกฐินพอดี จึงได้มีโอกาสชมขบวนแห่กฐินด้วย  ชมกันครับ

001 002 003 004 005
ยามเช้าที่วัดจองคำ รถขบวนกฐิน ขบวนแห่ หน้าวัดจองคำ หน้าวัด
006 007 008 009 010
วัดจองคำ - วัดจองกลาง หนองจองคำ
011 012 013 014 015
ที่หนองจองคำ มองขึ้นไปเห็นดอยกองมู
016 017 018 019
น้องที่ชนะวิ่งแม่ฮ่องสอนมินิมารธอน หนองจองคำ - ดอยกองมู ศาลาวัดจองคำ
021 022 023 024 025
ชมเจดีย์ที่มีศิลปะที่สวยงาม
026 027 028 029 030
034
หนองจองคำ