004 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ( เสื้อเขียว ) และ หัวหน้าอุทยานฯ ( ขวา ) พาเที่ยวภูลังกา