011 รองผู้ว่าฯ กำลังตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวพะเยา