025 สันดอยสวย ดูคล้ายๆ ดอยม่อนจอง แต่เข้าถึงได้ง่ายกว่า ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย