027 ทางเดินบนสันดอย ปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าเตี้ยๆ กำลังจะเปลี่ยนเป็นสีทอง