เที่ยวภูสอยดาวกับ ทัวร์ดอย   ทริปวันที่ 1-3 ต.ค. 2547  โดย กิ่วลม

ขึ้นไปทุกสัปดาห์ เห็นตั้งแต่ทุ่งหญ้าเขียวๆ เปลี่ยนเป็นสีม่วง จากสีม่วงเปลี่ยนเป็นสีเหลือง จากสีเหลืองเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทอง จะไปเรื่อยๆ ไม่เบื่อ

001 002 003 004 005
ลูกทัวร์ของผม เริ่มเดิน คำบรรยายเหมือนทริปก่อนๆ ชมภาพดีกว่า 005.jpg
006 007 008 009 010
ใครเป็นใครชมกันตามสบาย 007.jpg 008.jpg 009.jpg 010.jpg
011 012 013 014 015
011.jpg 012.jpg 013.jpg 014.jpg 015.jpg
016 017 018 019 020
016.jpg 017.jpg 018.jpg 019.jpg 020.jpg
021 022 023 024 025
021.jpg 022.jpg 023.jpg 024.jpg 025.jpg
026 027 028 029 030
026.jpg 027.jpg 028.jpg 029.jpg 030.jpg
031 032 033 034 035
031.jpg 032.jpg 033.jpg 034.jpg 035.jpg
036 037 038 039 040
036.jpg 037.jpg 038.jpg 039.jpg 040.jpg
041 042 043 044 045
041.jpg 042.jpg 043.jpg 044.jpg 045.jpg
046 047 048 049 050
046.jpg 047.jpg 048.jpg 049.jpg 050.jpg
051 052 053 054 055
051.jpg 052.jpg 053.jpg 054.jpg 055.jpg
056 057 058 059 060
056.jpg 057.jpg 058.jpg 059.jpg 060.jpg
061 062 063 064 065
061.jpg 062.jpg 063.jpg 064.jpg 065.jpg
066 067 068 069 070
066.jpg 067.jpg 068.jpg 069.jpg 070.jpg
071 072 073 074 075
071.jpg 072.jpg 073.jpg 074.jpg 075.jpg
076 077 078
076.jpg 077.jpg จบทริปครับ