ภาพจากภูสอยดาว ทริปวันที่ 10-12 ก.ย. 2547

ชมสภาพทุ่งดอกไม้ภูสอยดาวสัปดาห์ต่อสัปดาห์ ชมความเปลี่ยนเป็นไปของทุ่งดอกไม้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด ช่วงไหนสวยชมกันเองครับ   ภาพทริปนี้มาช้าหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยครับ

001 002 003 004 005
ก่อนเดิน ออกเดินทาง เส้นทางเดินช่วงแรก แบบนี้เริ่มออก แบบนี้ด้วย
006 007 008 009 010
แบบนี้กำลังจะหมด เดินเที่ยวตอนเช้า ริมหน้าผา เส้นทางเดินริมผา หมู่ครับ
011 012 013 014 015
เดินลงน้ำตก ลำธารมอส น้ำตกชั้นเล็กๆ หลายชั้นครับ ชมไปเรื่อยๆ ครับ
016 017 018 019 020
016.jpg 017.jpg 018.jpg 019.jpg 020.jpg
021 022 023 024 025
021.jpg 022.jpg 023.jpg 024.jpg 025.jpg
026 027 028 029 030
026.jpg 027.jpg 028.jpg ขึ้นจากน้ำตกชมดอกไม้กันต่อ เที่ยว สปป.ลาว
031 032 033 034 035
แบบนี้เริ่มบาน เดินชมทุ่ง 033.jpg 034.jpg 035.jpg
036 037 038 039 040
036.jpg 037.jpg 038.jpg 039.jpg 040.jpg
041 042 043 044 045
041.jpg 042.jpg 043.jpg 044.jpg 045.jpg
046 047 048 049 050
046.jpg 047.jpg 048.jpg 049.jpg 050.jpg
051 052 053 054 055
051.jpg 052.jpg 053.jpg 054.jpg 055.jpg
056 057 058 059 060
056.jpg 057.jpg 058.jpg 059.jpg 060.jpg
061 062 063 064 065
061.jpg กำลังจะลงภูกลับบ้าน 063.jpg ที่จุดชมวิวขาลง ถึงแล้ว ข้างล่าง
066
ทานอาหารค่ำที่ริมน้ำน่าน