ดอยอ่างขาง อ่างขาง ทัวร์ดอยอ่างขาง บ้านพักดอยอ่างขาง

     

<--- ย้อนกลับหน้าที่ผ่านมา

พระตำหนัก  ดอยอ่างขาง

พระตำหนักอยู่ในป่าเมเปิ์ลบนเนินฝั่งตรงข้ามกับสโมสรอ่างขาง ติดกับสวนแปดสิบ ลักษณะเป็นพระตำหนักหลังเล็กดังในภาพ ล้อมรอบไปด้วยป่าเมเปิ้ลที่ใบมีสีสันสวยงามในแต่ละฤดูกาล บริเวณด้านหลังพระตำหนักเป็นป่าซะกุระซึ่งจะออกดอกในช่วงฤดูหนาว

บริเวณพระตำหนักเปิดให้นักท่องเที่ยวชมตลอดเวลา ภายในพระตำหนักไม่เปิดให้เข้า

 

ภาพป่าเมเปิ้ลบริเวณรอบพระตำหนักในช่วงฤดูต่างๆ 

 

ไม้สวยงามบริเวณพระตำหนัก

    

   

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ :  ดอยเชียงดาว   ดอยผ้าห่มปก   ดอยม่อนจอง   ภูสอยดาว   เขาสก   เขาสมอปูน   อวบหลวง   ดอยลังกาหลวง