หน้าแรก ...ทัวร์ดอย

     

<--- ย้อนกลับหน้าที่ผ่านมา

โรงเรือนกุหลาบ ดอยอ่างขาง 

โรงเรือนกุหลาบเป็นแปลงทดลองปลูกกุหลาบในโรงเรือน  ตั้งอยู่ทางซ้ายมือ ประมาณ 100 เมตรจากด่านเก็บค่าธรรมเนียม  โรงเรือนกุหลาบมี 2 โรง  โรงแรกเป็นแปลงทดลอง เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม  โรงเรือนถัดไปเป็นโรงเรือนปลูกกุหลาบเพื่อการวิจัยไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม  ภายในโรงเรือนแรกเป็นแหล่งรวบรวมกุหลาบหลายชนิดและหลากสี มีทั้งชนิดที่มีกลิ่นหอมและชนิดที่ไม่มีกลิ่น ด้านท้ายของโรงเรือนมีบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับกุหลาบชนิดต่างๆ  นอกจากจะปลูกกุหลาบเพื่อทดลองแล้วยังปลูกเพื่อตัดดอกเก็บผลผลิตอีกด้วย ดังนั้นหากนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมหลังจากช่วงที่ตัดดอกไปแล้วก็อาจจะไม่เห็นดอกกุหลาบสวยๆ อย่างที่อยากจะเห็น

ในโรงเรือนจะใช้วิธีการเพิ่มความชื้นโดยการพ่นสเปรย์น้ำอัตโนมัติ  กำหนดเวลาที่จะให้น้ำได้ติดประกาศไว้ที่ปากทางเข้า ดังนั้นการจะเข้าไปชมในโรงเรือนควรดูกำหนดการให้น้ำด้วยมิฉะนั้นจะเปียกทั้งคนและกล้อง

กุหลาบไม้ในโรงเรือน 

   

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ :  ดอยเชียงดาว   ดอยผ้าห่มปก   ดอยม่อนจอง   ภูสอยดาว   เขาสก   เขาสมอปูน   อวบหลวง   ดอยลังกาหลวง