หน้าแรก ...ทัวร์ดอย

  ดอยอ่างขาง อ่างขาง ทัวร์ดอยอ่างขาง บ้านพักดอยอ่างขาง    

<--- ย้อนกลับหน้าที่ผ่านมา

โรงเรือนปลูกผักเมืองหนาว ดอยอ่างขาง 

เป็นโรงเรือนพลาสติกขนาดใหญ่   ตั้งอยู่ทางด้านหลังโครงการบริเวณทางออก  ภายในโรงเรือนทำเป็นแปลงปลูกพืชผักเมืองหนาวหลายชนิด ด้านหลังของโรงเรือนเป็นโรงปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน ผลผลิตที่ได้ส่งขายที่ร้านจำหน่ายผลผลิตของโครงการหลวงอ่างขางบริเวณโรงเรือนไม้ในร่ม


ซ้าย   :   ถั่วลันเตา     /    ขวา  :   ผัดกาดในเปลงปลูก

ภาพพืชผักในโรงเรือน

แปลงปลูกในโรงเรือน


บริเวณโรงปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

   

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ :  ดอยเชียงดาว   ดอยผ้าห่มปก   ดอยม่อนจอง   ภูสอยดาว   เขาสก   เขาสมอปูน   อวบหลวง   ดอยลังกาหลวง