หน้าแรก ...ทัวร์ดอย

  ดอยอ่างขาง อ่างขาง ทัวร์ดอยอ่างขาง บ้านพักดอยอ่างขาง    

<--- ย้อนกลับหน้าที่ผ่านมา

สวนบ๊วย - สวนท้อ  ดอยอ่างขาง 

สวนบ๊วย สวนแรกอยู่ริมถนนก่อนถึงสโมสรอ่างขาง และอีกจุดหนึ่งบริเวณฝั่งตรงข้ามกับโรงเรือนปลูกผัก  บ๊วยสามารถปลูกได้ดีบนดอยอ่างขางเพราะมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ต้นบ๊วยทรงพุ่มที่สวยงาม ในฤดูที่บ๊วยออกดอกจะทิ้งใบเหลือแต่กิ่นก้านสาขาและดอกสีขาวเต็มต้น ดูแล้วสวยงาม หลังเกี่ยวเก็บผลผลิตแล้วต้นบ๊วยจะออกใบใหม่สีเขียวเต็มต้น  

สวนท้อ มีกระจานอยู่หลายจุด จุดใหญ่อยู่บริเวณหน้าสวนบอนไซ ท้อในแปลงปลูกเป็นแปลงทดลองติดตาท้อพันธุ์ดีกับต้นตอเดิม ดอกท้ออ่างขางมีรูปทรงและสีสันสวยงาม หากไปในช่วงที่ท้อออกดอกอย่าลืมจอดรถแวะชมดอกท้อสวยๆ 

ดงบ๊วยในแต่ละช่วงเวลา


บ๊วยกำลังออกดอก


ช่วงที่กำลังติดผล


หลังเก็บผลผลิต

บ๊วย และ ลูกบ๊วย ก่อนที่จะเอามาทำบ๊วยสามรส บ๊วยเค็ม


ท้อบนดอยอ่างขาง ช่วงที่กำลังออกผล 

ภาพซ้าย  ดอกท้อสวยๆ ที่อ่างขาง-->

   

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ :  ดอยเชียงดาว   ดอยผ้าห่มปก   ดอยม่อนจอง   ภูสอยดาว   เขาสก   เขาสมอปูน   อวบหลวง   ดอยลังกาหลวง