ทัวร์ บริษัททัวร์

 

กล้วยไม้ ในประเทศไทย

กล้วยไม้แคทลียา

แคทลียา หรือ คัทลียา ( Cattleya ) กล้วยไม้ดอกสวย มีกลิ่นหอม นิยมปลูกกันมาก ออกดอกทั้งแบบดอกเดี่ยวและดอกคู่  ใบอวบอ้วนและเป็นปล้อง รากจะเกาะยึดแนบไปกับวัสดุปลูก ลำต้นกล้วยเจริญเติบโตในแนวนอน แตกหน่อยไปตามลำต้น ปลูกได้ทั้งแบบใส่กระถางแขวน และ ปลูกใส่กระถางตั้งพื้น แต่ส่วนใหญ่จะนิยมปลูกแบบกระถางแขวน

แคทลียาในภาชนะปลูก สังเกตวัสดุปลูกใช้ถ่ายกาบมะพร้าวเผา

ภาพแสดงต้นกล้วยของกล้วยไม้แคทรียาเจริญเติบโตในแนวนอน ปลูกในกระถางแบบแขวนและแบบกระถางตั้งพ้น

การปลูก วัสดุปลูกนิยมใช้ถ่าน และ เปลือกมะพร้าวเผาเพื่อให้รากกล้วยไม้เกาะยึด ถ่านกาบมะพร้าวเผาจะดีกว่าเพราะจะเก็บความชื้นจากน้ำที่รดแล้วรากกล้วยไม้ก็จะดูดความชื้นจากวัสดุปลูก

การใส่ปุ๋ย สะดวกที่สุดคือการฉีดปุ๋ยทางใบโดยใช้ปุ๋ยเกร็ดสูตร 21-21-21 ละลายน้ำฉีดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

กล้วยไม้แคทลียาสีต่างๆ

แคทลียา คัทลียา แคทลียา คัทลียา แคทลียา คัทลียา แคทลียา คัทลียา
แคทลียา แคทลียา แคทลียา แคทลียา

Copyright © Tourdoi.com All Rights Reserved.
Contact us : Webmaster  :     
Update : 27/04/2009 11:16