บริษัททัวร์

 

บุหงาส่าหรี

บุหงาส่าหรี

บุหงาส่าหรี

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citharexylum spinosum L.
วงศ์ : VERBENACEAE
ชื่ออื่น : บุหงาแต่งงาน บุหงาบาหลี ราชาวดี

บุหงาส่าหรี เป็นไม้ต้นทรงพุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 3-10 เมตร ออกดอกเป็นช่อสีขาว ยาว 10-20 เซนติเมตร ดอกมีขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 1 เซนติเมตรเท่านั้น เมื่อเริ่มบานดอกจะมีกลิ่นหอม โดยจะส่งกลิ่นหอมแรงในตอนกลางคืน พอสายๆ วันรุ่งขึ้นจึงหยุดหอม ออกดอกตลอดทั้งปี ขยายพันธุ์ได้โดยการปักชำและตอนกิ่ง สามารถปลูกได้ทั้งในกระถาง และปลูกลงดินกลางแจ้ง ควรมีการตัดแต่งกิ่งให้เป็นทรงพุ่มสวยงาม นอกจากนี้ยังพบว่าการแต่งกิ่งช่วยให้แตกกิ่งใหม่ที่ให้ดอกดกและสวยงามมากกว่าเดิม

ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย

ข้อมูลดีๆ   ดอกไม้    กล้วยไม้    บัว   องุ่น   หมอดู   ทำนายฝัน    ดวงวันนี้    ภาพพื้นหลัง    ป่าไม้    เขื่อน