บริษัททัวร์

 

เล็บมือนาง

เล็บมือนาง

เล็บมือนาง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Quisqualis indica L.
วงศ์ : COMBRETACEAE
ชื่อสามัญ : Rangoon Creeper
ชื่ออื่นๆ   : จะมั่ง จ๊ามั่ง มะจีมั่ง (เหนือ) อะดอนิ่ง (มลายู – ยะลา)

เล็บมือนาง เป็นไม้เถาที่ให้ดอกสวยงามและมีกลิ่นหอม นิยมปลูกประดับเป็นซุ้มหน้าบ้าน หรือ ปลูกเป็นรั้วบ้าน เล็บมือนางมีดอกเป็นช่อ เมื่อเริ่มบานจะมีสีขาวหรือสีชมพูอ่อน เมื่อบานเต็มที่จะมีสีชมพูเข้ม ยาว 10-20 เซนติเมตร ออกดอกตามปลายกิ่ง ก้านดอกยาว โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดรูปทรงกระบอกยาว ปลายแหลม มี 5 กลีบ ดอกจะทยอยบาน เมื่อบานใกล้โรยจะเปลี่ยนเป็นสีแดง มีกลิ่นหอมรุนแรงตั้งแต่พลบค่ำจนถึงเช้า ดอกบานอยู่ได้ประมาณ 3-4 วัน ออกดอกได้ตลอดทั้งปีหากดินมีความชื้นสูง เล็บมือนางสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการปักชำ หรือ ตอนกิ่ง ชอบอยู่ในสภาพดินที่มีความชื้นสูง และชอบแดดจัด พบว่าหากปลูกในที่ร่มจะไม่ค่อยออกดอกเท่าที่ควร

ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย

ข้อมูลดีๆ   ดอกไม้    กล้วยไม้    บัว   องุ่น   หมอดู   ทำนายฝัน    ดวงวันนี้    ภาพพื้นหลัง    ป่าไม้    เขื่อน