ทัวร์

บริษัททัวร์

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ อบรมไกด์ หลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ ประจำปี 2557

อยากเป็นไกด์ อบรมบัตรไกด์ได้จากสถานศึกษาที่เปิดอบรมตามรายชื่อสถานศึกษาดังต่อไปนี้

ลำดับ สถาบัน หลักสูตร กำหนดการรับสมัคร ผู้รับผิดชอบ ติดต่อ
1 ม.อินเตอร์เทค ลำปาง

บัตรสีชมพู ( ภาคเหนือ )

18 เม.ย. - 18 พ.ค. 57 ผู้อำนวยการอบรม
อ. สุณีย์
086-6541150
รายละเอียดคลิก
2 ม. ราชภัฏสวนดุสิต ทั่วไป ( ต่างประเทศ ) รับสมัคร ถึง  10 มี.ค. 56 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ คลิกอ่านรายละเอียด
3 ม. พิษณุโลก นนทบุรี ทั่วไป ( ต่างประเทศ ) รับสมัคร ถึง  1 มี.ค. 56 ศูนย์ฯ นนทบุรี คลิกอ่านรายละเอียด
4 ม. ราชภัฏสวนสุนันทา ทั่วไป ( ต่างประเทศ ) รับสมัคร ถึง 18 พ.ค. 56 สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 02-1601540
081-9012928
5 ม.สยาม ทั่วไป ( ต่างประเทศ ) รับสมัคร ถึง  28 มี.ค. 56 แผนกทัวร์จำลอง 02-8686000 
ต่อ 5211, 5376
6 ม. มหิดล ทั่วไป ( ต่างประเทศ ) รับสมัคร ถึง 15 พ.ย. 54 คณะศิลปศาสตร์ คลิกอ่านรายละเอียด
02-4414140  ต่อ 142

7

ม. นเรศวร พะเยา

 ทั่วไป ( ต่างประเทศ ) รับสมัคร ถึง  31 ม.ค. 2556

ศูนย์วิทยบริการ

คลิกอ่านรายละเอียด

8

ม.บูรพา ต่างประเทศ เฉพาะพื้นที่ รับสมัคร ถึง  ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา 038-102289

9

ม. ราชภัฏเชียงใหม่ ทั่วไป ( ต่างประเทศ ) รับสมัคร ถึง   คณะมนุษย์ศาสตร์ 053-885773

10

ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต่างประเทศ เฉพาะพื้นที่ พ.ค. 53 - ก.ค. 53 ศูนย์เพาะวิสาหกิจ 053-357789

11

ม. ราชภัฎราชนครินทร์ ต่างประเทศ เฉพาะพื้นที่ 1-18 มี.ค. 53 สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 038-535380

12

ม. ราชภัฏเชียงใหม่ ทั่วไป ( ต่างประเทศ ) พ.ค. 53 - ต.ค. 53 คณะมนุษย์ศาสตร์ 053-885773

13

ม. ราชภัฏสงขลา ทั่วไป ( ต่างประเทศ ) มี.ค. 53 - พ.ค. 53 คณะวิทยาการจัดการ
อ. นารีพร
074-325775
084-0877662

14

ม.นานาชาติสแตมฟอร์ด ทั่วไป ( ต่างประเทศ ) รับสมัคร ถึง 25 มี.ค. 54 ศูนย์มัคคุเทศก์ คลิกอ่านรายละเอียด

         

สถาบันการศึกษาต่างๆ สามารถแจ้งข่าวการอบรมเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ 

ฝากถึงสถาบันที่เปิดอบรมมัคคุเทศก์ จะเห็นว่าแต่ละสถาบันมักจะเปิดอบรมกันแต่หลักสูตรทั่วไป ( ต่างประเทศ ) หรือ บัตรเงิน ถึงแม้หลักสูตรนี้จะครอบคลุมทั้งบัตรเงินและบัตรทองก็จริงแต่การที่จะอบรมหลักสูตรบัตรเงินก็จะมีอุปสรรคต่อผู้เรียนอยู่ 2 ประการคือ ค่าใช้จ่ายสูง และ ผู้อบรมกลัวว่าจะไม่ผ่าน แล้วอีกอย่างยังมีผู้อบรมอีกจำนวนมากไม่ต้องการถึงบัตรเงิน ต้องการเพียงแค่บัตรทองเพื่อนำเที่ยวเฉพาะคนไทย การที่อบรมตรงกับบัตรที่ใช้ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย โอกาสที่สอบผ่านการอบรมง่ายกว่า และไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้ภาษาต่างประเทศ  การเปิดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ที่ผ่านๆ มาจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเปิดอบรมกันแต่หลักสูตรบัตรเงิน  ส่วนหลักสูตรบัตรทองนั้นนานๆ จะมีเปิดอบรมให้เห็นกันสักครั้ง จะเป็นการดีหากเปิดอบรมทั้งบัตรเงินและบัตรทองในหลักสูตรเดียวกันเพราะวิชาพื้นฐานเหมือนกัน ค่าอบรมอาจจะประหยัดกว่า ก็จะทำให้มีผู้อบรมเพิ่มมากขึ้น ผลดีก็คือจะมีมัคคุเทศก์บัตรทองเข้าสู่ระบบเพิ่มมากขึ้น และอีกหลักสูตรที่มีความสำคัญคือหลักสูตรเฉพาะพื้นที่บัตรสีชมพูภาษไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเหนือที่ขาดแคลนไกด์ หลักสูตรบัตรสีชมพูระยะเวลาเรียนสั้น ค่าใช้จ่ายไม่มาก ทำให้มีไกด์ผ่านการอบรมเข้าสู่ธุรกิจท่องเที่ยวมากขึ้น และที่สำคัญคือให้ผู้อบรมแสดงความสามารถในการเป็นไกด์ได้อย่างเต็มที่โดยขจัดอุปสรรคทางด้านภาษา สรุปคือใช้ภาษาไทยเรานี่แหร่ะสื่อสารกันให้รู้เรื่องก่อน มิใช่ว่าผ่านการอบรมออกมาแม้แต่ใช้ภาษาไทยก็ยังสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง เช่นไม่รู้จะพูดอะไร พูดไม่รู้เรื่อง พูดไม่เป็นเรื่อง สุดท้ายก็แค่คอยเปิดปิดประตู และแค่บอกถึงแล้วค่ะ ให้เวลา 30 นาทีนะคะ ความรู้ที่ได้นำมาใช้ก็ไม่มี มาปฏิบัติงานจริงก็ไม่ขวนขวาย ระหว่างออกทริปไม่ไลน์ก็หลับกับหลง ดังนั้นหากผู้อบรมได้ความรู้ระบบการทำงานมาจากการอบรมแล้วผ่านมาได้พร้อมคุณภาพก็จะช่วยธุรกิจท่องเที่ยวได้มาก

ช่วงเวลาในการเปิดอบรม  ควรจะเปิดอบรมในช่วงโลว ให้แล้วเสร็จก่อนถึงหน้าไฮท์ +กับเวลาเผื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมได้มีเวลาทำบัตรไกด์ เมื่อจบออกมาแล้วจะได้มีงานรองรับ การจัดหลักสูตรจะต้องมองว่าจะมีคนมาอบรมหมั๊ย และเมื่ออบรมจบไปแล้วจะป้อนสู่ตลาดได้หมั๊ย ปัญหาที่พบคือ ผ่านการอบรมแล้ว รอวุฒิบัตร รอยื่นทำบัตร กว่าจะได้บัตรก็หมดหน้าไฮท์ แทนที่งานจะล้นมาให้ไกด์มือใหม่ทำก็ไม่มี ส่วนบริษัททัวร์ที่ขาดแคลนไกด์แล้วจำเป็นต้องใช้ผู้ที่เพิ่งผ่านอบรมก็เท่ากับใช้ไกด์ผีอยู่ดีถึงแม้จะเสียทั้งเงินและเวลาไปอบรม

ในการเปิดอบรมนั้นผู้เข้าร่วมอบรมจะเป็นผู้สนใจทั่วไปส่วนหนึ่ง และเป็นไกด์ผีส่วนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพไกด์อยู่แล้วแต่ไม่มีบัตร กลุ่มนี้จึงพยายามเข้าอบรมเพื่อให้ได้บัตรให้ถูกต้อง แต่ถ้าสถานศึกษาเปิดอบรมที่คาบเกี่ยวในช่วงไฮท์ก็จะทำให้คนกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้เพราะติดงานจากต้นสังกัด ถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้สถานศึกษาที่เลือกเวลาอบรมไม่เหมาะสมหาผู้เข้าร่วมอบรมให้ได้ตามเป้าได้ยาก และอีกอย่างการเลือกกำหนดเวลาจบไม่เหมาะสมก็จะมีปัญหากับผู้ที่เข้าร่วมอบรมใหม่ด้วย ยกตัวอย่างเช่น อบรมจบในเดือนกลางเดือนพฤศจิกายน กว่าจะได้หนังสือรับรอง กว่าจะได้ใบอนุญาตก็กินเวลาไปมาก ไกด์ใหม่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เพราะหลักสูตรยังไม่สิ้นสุด หรือเพิ่งจบแต่กำลังรอใบรับรองรอบัตรไกด์ พอได้บัตรไกด์มาก็หมดช่วงไฮท์หรือใกล้จะหมดช่วงไฮท์  และอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าไกด์ที่จบใหม่จะสามารถทำงานได้เลยจึงควรมีเวลาให้ตั้งตัวก่อนถึงฤดูท่องเที่ยวสักระยะเพื่อหาข้อมูล เพื่อทดลองงานหรืออะไรก็แล้วแต่ในการเตรียมพร้อม เพราะผู้อบรมใหม่ ( ยกเว้นไกด์ผีซึ่งมักจะมีงานรองรับอยู่แล้ว ) มักจะไม่มีประสบการณ์ จบมาได้บัตรไกด์จริงแต่ขาดประสบการณ์ขาดความรู้ในเส้นทาง ไกด์ใหม่ที่เข้าสู่ระบบควรมีเวลาไปเริ่มงานก่อนช่วงไฮท์เพื่อให้บริษัททัวร์ได้พาไปศึกษาทดลองงานหรือตามทัวร์สักระยะหนึ่ง ถ้าเปรียบเหมือนมวยก็คือให้ไปนั่งขอบเวทีดูรุ่นพี่ชกสักสองสามคู่ก่อน ไม่ใช่ว่าพอมาถึงเวลาทีก็ให้ขึ้นชกยกสามเลย วางกำหนดเวลาอบรมให้เหมาะสมจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าอบรม มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ มีประโยชน์ต่อสถานศึกษาผู้จัดการอบรมเพราะจะมีผู้เข้าร่วมอบรมครบ

 

   

ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย

แพคเกจทัวร์  ทัวร์น้ำตกทีลอซู   ทัวร์หลวงพระบาง