ทัวร์

บริษัททัวร์

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ อบรมไกด์ หลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ ประจำปี 2557-2558

อยากเป็นไกด์ อบรมบัตรไกด์ได้จากสถานศึกษาที่เปิดอบรมตามรายชื่อสถานศึกษาดังต่อไปนี้

ลำดับ สถาบัน หลักสูตร กำหนดการรับสมัคร ผู้รับผิดชอบ ติดต่อ
1 ม.อินเตอร์เทค ลำปาง 

บัตรสีชมพู ( ภาคเหนือ )

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้อำนวยการอบรม
อ. สุณีย์
086-6541150
รายละเอียดคลิก
2 ม. ราชภัฏสวนดุสิต ทั่วไป ( ต่างประเทศ ) รับสมัคร ถึง  10 มี.ค. 56 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ คลิกอ่านรายละเอียด
3 ม. พิษณุโลก บัตรสีชมพู ( ฉะเชิงเทรา ) รับสมัคร  6-10 ต.ค. 57 081-9343111
4 ม. ราชภัฏสวนสุนันทา ทั่วไป ( ต่างประเทศ ) รับสมัคร ถึง 18 พ.ค. 56 สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 02-1601540
081-9012928
5 ม.สยาม ทั่วไป ( ต่างประเทศ ) รับสมัคร ถึง  28 มี.ค. 56 แผนกทัวร์จำลอง 02-8686000 
ต่อ 5211, 5376
6 ม. มหิดล ทั่วไป ( ต่างประเทศ ) รับสมัคร ถึง 14 พ.ย. 57 คณะศิลปศาสตร์ คลิกอ่านรายละเอียด
02-4414140  ต่อ 142

7

ม. นเรศวร พะเยา

 ทั่วไป ( ต่างประเทศ ) รับสมัคร ถึง  31 ม.ค. 2556

ศูนย์วิทยบริการ

คลิกอ่านรายละเอียด

8

ม.บูรพา ต่างประเทศ เฉพาะพื้นที่ รับสมัคร ถึง  ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา 038-102289

9

ม. ราชภัฏเชียงใหม่ ทั่วไป ( ต่างประเทศ ) รับสมัคร ถึง   คณะมนุษย์ศาสตร์ 053-885773

10

ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต่างประเทศ เฉพาะพื้นที่ พ.ค. 53 - ก.ค. 53 ศูนย์เพาะวิสาหกิจ 053-357789

11

ม. ราชภัฎราชนครินทร์ ต่างประเทศ เฉพาะพื้นที่ 1-18 มี.ค. 53 สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 038-535380

12

ม. ราชภัฏเชียงใหม่ ทั่วไป ( ต่างประเทศ ) พ.ค. 53 - ต.ค. 53 คณะมนุษย์ศาสตร์ 053-885773

13

ม. ราชภัฏสงขลา ทั่วไป ( ต่างประเทศ ) มี.ค. 53 - พ.ค. 53 คณะวิทยาการจัดการ
อ. นารีพร
074-325775
084-0877662

14

ม.นานาชาติสแตมฟอร์ด ทั่วไป ( ต่างประเทศ ) รับสมัคร ถึง 25 มี.ค. 54 ศูนย์มัคคุเทศก์ คลิกอ่านรายละเอียด

         

สถาบันการศึกษาต่างๆ สามารถแจ้งข่าวการอบรมเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่   

โปรดระบุหัวจดหมายว่า ฝากประชาสัมพันธ์อบรมมัคคุเทศก์

สถาบันไหนที่เปิดอบรมไกด์บ่อยๆ ควรทำหน้าเพจของตนเองไว้ แล้วส่งหน้าเพจนั้นมาให้ทางทัวร์ทำลิ้งไปหา เมื่อต้องการแก้ไขเปลี่ยนเปลี่ยนก็สามารถแก้ไขในเพจตอนเองได้เลย เมื่อมีกำหนดการอบรมครั้งต่อไปค่อยแจ้งกำหนดการรับสมัครมาให้แก้ไขในหน้าเพจนี้ 

 

   

ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย

แพคเกจทัวร์  ทัวร์น้ำตกทีลอซู   ทัวร์หลวงพระบาง