ผีเสื้อ หนอนผีเสื้อ ผีเสื้อจริงๆ ไม่ใช่เพลงหนอนผีเสื้อ

ผีเสื้อ Butterfly in Thailand

ผีเสื้อ หนอนผีเสื้อ

ผีเสื้อ แมลงปีกสวยเกิดและอยู่คู่โลกเรามานานกว่า 140 ล้านปี มีวงจรชีวิตสั้นเพียง 45 วันนับตั้งแต่ออกจากไข่จนถึงตาย จากไข่กลายเป็นหนอน กินใบไม้อ่อนเป็นอาหาร พอโตได้ที่ก็จะสร้างใยเก็บตัวอยู่ในดักแด้ พอออกจากดักแด้ก็กลายเป็นผีเสื้อแสนสวย 

ผีเสื้อมีประมาณ 19,000 ชนิด แบ่งออกเป็นวงศ์ต่างๆ 5 วงศ์ ได้แก่

1วงศ์ผีเสื้อหางติ่ง Papilionidae พบมากกว่า 64 ชนิด

ผีเสื้อหางติ่งปารีส ผีเสื้อสมิงเชียงดาว ผีเสื้อหางติ่งเฮเลน ผีเสื้อหางติ่งชะอ้อน ผีเสื้อหางติ่งนางระเวง ผีเสื้อหางติ่งแววเลือน

2.  วงศ์ผีเสื้อหนอนกะหล่ำ Pieridae พบกว่า 58 ชนิด

ผีเสื้อหนอนกาฝากธรรมดา ผีเสื้อเหลืองสยามขอบดำ ผีเสื้อฟ้าเมียเลียน ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา ผีเสื้อเณรธรรมดา ผีเสื้อเณรไม่ธรรมดา

3. วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่  Nymphalidae พบกว่า 367 ชนิด

ผีเสื้อหนอนใบรักธรรมดา ผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ ผีเสื้อจรกาขอบฟ้า ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ ผีเสื้อจรกาขีดเดียว ผีเสื้อหนอนมะพร้าว

4. วงศ์ผีเสื้อสีน้ำเงิน Lycaenidae พบไม่น้อยกว่า 369 ชนิด

ผีเสื้อมรกตธรรมดา ผีเสื้อหนอนพุทรา ผีเสื้อกามเทพดำ ผีเสื้อฟ้าพุ่มธรรมดา ผีเสื้อมลายา ผีเสื้อฟ้าวาวใหญ่

5. วงศ์ผีเสื้อบินเร็ว  Hesperidae  พบกว่า 273 ชนิด

ผีเสื้อหน้าเข็มสีตาล ผีเสื้อเขาสูงใต้ลาย ผีเสื้อลายซิกแซก ผีเสื้อลายตาราง ผีเสื้อลายต่างสามสี ผีเสื้อเชิงเหลือง

Copyright © Tourdoi.com All Rights Reserved.
Contact us : Webmaster  :     
Update : 25/09/2551 17:22