ทัวร์

->>>>> หน้าแรก โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่

ภาพทริปเที่ยวเชียงใหม่

วิวเมืองเชียงบนที่ราบที่กว้างใหญ่มองจากจุดชมวิวบนลานชมวิวพระธาตุดอยสุเทพ