ทัวร์เชียงใหม่

แพคเกจทัวร์เชียงใหม่  เชียงราย  3 วัน 2 คืน   เริ่มจากเชียงใหม่  รหัสทัวร์ AKR1

 <<<  กลับไปหน้าแรกทัวร์เชียงใหม่        โปรแกรมการเดินทาง            ราคาแพ็คเกจทัวร              เบอร์โทรติดต่อ
 

แพคเกจทัวร์ดอยอ่างขาง - เชียงราย  AKR301

ทัวร์อ่างขาง เชียงใหม่ เชียงราย   ดอยตุง - วัดร่องขุ่น - ดอยแม่สลอง - สามเหลี่ยมทองคำ - แม่สาย

โปรแกรมทัวร์อ่างขาง เชียงราย 3 วัน 2 คืน  รับจาก  เชียงใหม่ - จบทริปเชียงราย หรือ ส่งกลับเชียงใหม่

นอนรีสอร์ทบนดอยอ่างขาง 1 คืน   นอนรีสอร์ทเชียงราย 1 คืน

เที่ยวสบายๆ ไม่ต้องแพลนนิ่งมาก ซื้อทัวร์แล้วเที่ยวอย่างเดียว สบายๆ ไปให้ถึงเชียงใหม่  ที่เหลือปล่อยให้มืออาชีพอย่างเราจัดการ ไม่ต้องขับรถ พักผ่อน คุยไลน์อัพเฟชชิวๆ

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดของโปรแกรม

วันแรก   

รับคณะนักท่องเที่ยวจาก สนามบินเชียงใหม่ 8.15 น.  /  รับจากสถานีขนส่งเชียงใหม่อาเขต  เวลา 7.50 น. บริเวณหน้าเสาธง

ออกจากเชียงใหม่เดินทางมุ่งสู่ม่อนแจ่ม ชมวิว ชมดอกไม้เมืองหนาว แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตของอำเภอแม่ริมเป็นจุดชมวิวที่อยู่สูงกว่า 1,300 เมตร สามารถชมวิวได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนอกจากวิวแล้วม่อนแจ่มยังมีแปลงดอกไม้เมืองหนาวให้ชมด้วย พื้นที่โดยรอบม่อนแจ่มเป็นพื้นที่เกษตรที่ปลูกสตอบอรี่และกะหล่ำปลีเป็นส่วนใหญ่โดยทำแปลงปลูกลดหลั่นไปตามไหลเขาสวยงาม

                  

ลงจากม่อนแจ่มมุ่งหน้าสู่ดอยอ่างขาง

รับประทานอาหารกลางวัน  ( มื้อที่ 1 )

พาเที่ยวชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีเกษตรที่ทดลองปลูกพืชผักและไม้เมืองหนาว มีสถานที่น่าสนใจได้แก่ สวนท้อ สวนบ๊วย แปลงปลูกผักกลางแจ้ง โรงเรือนกุหลาบ สวนแปดสิบเป็นแปลงปลูกดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงาม  และยังมีโรงเรือนไม้ในร่มที่มีดอกไม้เมืองหนาวที่ออกดอกสวยงามทุกฤดูกาล

             
ชมวิดีโอบรรยากาศเที่ยวสถานีเกษตรอ่างขาง

เชคอินเข้าที่พักบนดอยอ่างขาง

รับประทานอาหารค่ำ อาหารเชตเมนู   ( มื้อที่ 2 )

พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

วันที่สอง   

ออกเดินทางไปชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น ชมทะเลหมอกที่จุดชมวิว

รับประทานอาหารเช้า  ( มื้อที่ 3 )

ลงจากดอยอ่างขางพาแวะชม ไร่สตอบอรี่ หรือ สวนส้มสายน้ำผึ้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามฤดูกาล

จากนั้นเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง ชมวิวเทือกเขาสลับซับซ้อนระหว่างเส้นทางลอยฟ้าบนดอยแม่สลอง ชมหมู่บ้านชุมชนชาวจีนยูนานกองพล 93 ที่อพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีน เมื่อเข้ามาก็ได้นำชาคุณภาพดีเข้ามาปลูกจนกลายเป็นแหล่งปลูกชาที่มีชื่อเสียง 

พาแวะตลาดดอยแม่สลอง เชิญชิมชา เลือกซื้อชาคุณภาพดี เที่ยวชมไร่ชาที่กว้างใหญ่ เดินชมและภ่ายภาพไร่ชากันตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน   ( มื้อที่ 4 )

จากนั้นเดินทางสู่ดอยตุง พาเที่ยวชมสวนแม่ฟ้าหลวง หรือสวนดอกไม้ดอยตุงที่ตกแต่งสวนอย่างสวยงาม ชมกุหลาบดอกใหญ่ๆ ชมไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด ชมเรือนกล้วยไม้รองเท้านารีที่ออกสวยงามตลอดปี  คลิกชมภาพ   

      

ออกจากสวนดอยตุง พาเที่ยวชมพระตำหนักดอยตุง ซึ่งเป็นเสมือนบ้านของสมเด็จย่า สร้างขึ้นอย่างง่ายๆ แต่สวยงามแบบล้านนากับบ้านพื้นเมืองของสวิส เข้าชมภายในพระตำหนัก ชมเพดานดาว ชมห้องทรงงาน ชมสวนดอกไม้และวิวสวยด้านหน้าพระตำหนัก

เดินทางเข้าตัวเมืองเชียงราย   เชคอินเข้าที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ  ( มื้อที่ 5 )  อาหารเชตเมนู

หอนาฬิกาเชียงราย

พาชมหอนาฬิกาเชียงราย จากนั้นอิสระกับการเดินชอปปิ้งที่ถนนคนเดินเชียงราย หรือไนซ์บาซ่า  เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากเชียงรายกันตามอัธยาศัย

เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม    

รับประทานอาหารเช้า  ( มื้อที่ 6 )

เดินทางสู่แม่สายเป็นอำเภอที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย  ชมบรรยากาศเมืองการค้าชายแดนไทย-พม่า ตลาดแม่สาย  เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากแม่สาย เช่น หยกจากพม่า เครื่องประดับ และสินค้ามากมายจากประเทศจีน เช่น กระเป๋าเดินทาง  เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลไม้สดจากจีน และของใช้ต่างๆ อีกมากมาย 

      

รับประทานอาหารกลางวัน   ( มื้อที่ 7 )

จากนั้นเดินทางสู่ สามเหลี่ยมทองคำ ชมวิวชายแดนสามประเทศ ไทย-พม่า-ลาว ชมทัศนียภาพที่สวยงามของแม่น้ำโขง  ชมช้างและตุงเฉลิมพระเกียรติ นมัสการพระเจ้านวล้านตื้อหรือพระเจ้าสี่แผ่นดิน ที่ประดิษฐานโดดเด่นที่สามเหลี่ยมทองคำ

      

เดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ชมวัดที่สร้างด้วยศิลปะสวยงามอลังการตามรูปแบบของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชมโบสถ์ขาวลวดลายปูนปั้นวิจิตรงดงาม ชมภาพวาดผาผนังในโบสถ์ ชมห้องแสดงผลงานภาพเขียนของอาจารย์เฉลิมชัย

วัดร่องขุ่น            สุขาวัดร่องขุ่น
ชมวีดีโอเที่ยววัดร่องขุ่น

เดินทางกลับตัวเมืองเชียงราย ส่งคณะนักท่องเที่ยวที่ สนามบินเชียงราย เวลา 16.00 น.

ส่งคณะนักท่องเที่ยวที่ สถานีขนส่งเชียงราย เวลา 16.20 น.  ไม่มีส่งในตัวเมืองเชียงราย ต้องลงที่สถานีขนส่งแล้วนั่งรถสองแถวเข้าเมือง

ส่งคณะนักท่องเที่ยวที่ สถานีขนส่งเชียงใหม่ เวลา 19.15 น.  

ส่งที่ สนามบินเชียงใหม่  เวลา 19.40 น.

จบทริป....

 

 

กลับสู่ข้างบน

 

รถตู้  สำหรับเดินทางท่องเที่ยวตลอดทริปโดยรถตู้ TOYOTA COMMUTOR  VIP รุ่นใหม่   คลิกชมภาพรถตู้

ที่พัก  คืนแรก นอนบ้านพักสถานีเกษตรอ่างขาง                 คืนที่2 นอนรีสอร์ทในตัวเมืองเชียงราย               ตามรายละเอียดในลิ้งด้านล่าง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25 July, 2016         มีงบจำกัดต้องการประหยัดกว่านี้ --> คลิกชมโปรแกรมอ่างขางแบบประหยัด

ราคาแพคเกจทัวร์ ดูจากในลิ้งกำหนดการเดินทางในตารางด้านล่างนี้ ในแต่ละช่วงอาจจะราคาไม่เท่ากัน สนใจทริปไหนเลือกคลิกชมคลิกนั้นๆ กำหนดการที่เห็นนี้เป็นทริปแบบกรุ๊ปจอย หมายถึงหลายๆ ท่านจองปนๆ กันมา  ซึ่งจะออกเดินทางทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ ศุกร์-อาทิตย์  หากไม่มีลิ้งกำหนดการเดินทางในตารางแปลว่าไม่ได้เปิดทริป หากประสงค์จะไปนอกเหนือจากวันเดินทางที่กำหนดจะต้องไปแบบกรุ๊ปเหมาซึ่งราคาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในกรุ๊ป ถ้ามากันน้อยไม่เต็มคันรถตู้ 9 ท่าน ก็จะมีเบาะว่างจะทำให้ค่าทัวร์สูงขึ้น กรุ๊ปเหมารับขึ้นต่ำที่ 6 ท่าน

กำหนดการเดินทาง  ปี 2559-2560

ต.ค. 2559             :  22-24 ต.ค.28-30 ต.ค.

พฤศจิกายน.            :   4-6 พ.ย.  / 11-13 พ.ย.  / 18-20 พ.ย. / 25-27 พ.ย.

ธันวาคม                 :   3-5  ธ.ค.  / 10-12 ธ.ค. / 16-18 ธ.ค. / 23-25 ธ.ค.  / ปีใหม่ 31 ธ.ค. - 2 ม.ค.  

มกราคม  2560       :   6-8 ม.ค. 59  /  13-15 ม.ค.20-22 ม.ค. / 27-29 ม.ค.

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตราค่าบริการนี้จำกัดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการดังต่อไปนี้

1. ค่ายานพาหนะเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมโดยรถตู้หลังคาสูงปรับอากาศ  TOYOTA COMMUTER D4D

2. ค่าที่พัก 2 คืน  คืนแรกพักที่ดอยอ่างขาง  คืนที่สองพักในตัวเมืองเชียงราย  ตามรายละเอียดลิ้งภาพห้องพักตามที่ได้นำเสนอไว้ในโปรแกรม

3. ค่าอาหาร 7 มื้อ  ( ไม่รวม อาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ , อาหารที่สั่งเพิ่ม , น้ำอัดลม กาแฟ  เครื่องดื่มแอลกอฮอส์ จ่ายเอง )

4. ความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง กรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท รักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ รายละเอียด ที่ได้ทำประกันไว้กับบริษัทประกันภัยตามข้อกำหนดของ พรบ ธุรกิจนำเที่ยว

5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรม

6. น้ำดื่มระหว่างเดินทางท่องเที่ยว

7. ไกด์หรือสต๊าฟนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น

2. ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากอุบัติเหตุนอกเหนือความรับผิดชอบตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามที่แจ้งไว้ข้างต้น

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีต้องการเอกสารรับเงิน )

 

รายชื่อผู้จองทัวร์     Uddate ล่าสุดเมื่อ  25 July 2016 11:20

คันที่ 1

ไม่ระบุที่นั่ง

1. ว่าง 6. ว่าง
2. ว่าง 7. ว่าง
3. ว่าง 8. ว่าง
4. ว่าง 9. ว่าง
5. ว่าง

------------------

ออกเดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน

คันที่ 2

ไม่ระบุที่นั่ง

1. ว่าง 6. ว่าง
2. ว่าง 7. ว่าง
3. ว่าง 8. ว่าง
4. ว่าง 9. ว่าง
5. ว่าง

------------------

ออกเดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน

สนใจจอง ยังไม่พร้อมโอนเงิน ลงชื่อไว้ก่อนได้ 

ตารางเวลาเที่ยวบินที่เหมาะกับทริปนี้

เที่ยวไป    กรุงเทพ - เชียงใหม่

 

เที่ยวบิน

ถึง

ไลอ้อนแอร์

SL8512

7:05

นกแอร์

DD8300

7:15

แอร์เอเซีย

FD3437

7:50

นกแอร์

DD8302

8:00

ไทยสมายล์

WE150

8:15

เที่ยวกลับ    เชียงราย - กรุงเทพ

 

เที่ยวบิน

ออก

นกแอร์

DD8727

21:30

แอร์เอเซีย

FD3206 21:45

การบินไทย

TG 2137

20:55

ไลอ้อนแอร์

SL8705

19:20

เที่ยวกลับ    เชียงใหม่ - กรุงเทพ

 

เที่ยวบิน

ออก

ไทยสมายล์

WE150 21:15

นกแอร์

DD8327

22:10

แอร์เอเซีย

FD3426

21:20

ไลอ้อนแอร์

SL8517

21:50

เดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศ

เชียงใหม่ เที่ยวไป 19.00 น. -  21.30 น.

เชียงใหม่ เที่ยวกลับ ตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป

เชียงราย เที่ยวกลับ ตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป

กลับสู่ข้างบน

การจองการสำรองที่นั่งและการโอนเงิน

การจองทริป  โอนเงินจองแพคเก็จทัวร์ท่านละ  2,000 บาท   ที่เหลือแจ้งโอนเมื่อทัวร์พร้อมออกเดินทาง

สำคัญ โปรดอ่าน  การโอนเงินจองผ่านเนต หรือผ่านมือถือ แบบไม่มีสลิป ย้ำอีกครั้งว่า ไม่มีสลิบ ( ท่านที่กดโอนผ่าน ATM หรือฝากผ่านหน้าเคาเตอร์ มีสลิปแล้ว ไม่ต้องอ่าน ) ในกรณีโอนเงินที่ไม่มีสลิปโอนเงินส่งมาแสดงจะต้องโอนให้มีเศษสัก1-2 สตางค์ เพื่อการอ้างอิงว่ายอดเงินจำนวนที่โอนมาเป็นของใคร เพราะเงินจำนวนเดียวกันในวันเดียวกันอาจจะมีโอนเข้ามาหลายราย อ้างอิงจากเวลาโอนไม่ได้เพราะหน้าสมุดธนาคารไม่แสดงเวลาโอน เช่นโอนมา 4,000 ไม่รู้ยอดนี้เป็นของใคร ควรโอนให้มีเศษเช่น 4,000.01 บาท หรือ 3,999.99 บาท แค่เศษสตางค์นะครับห้ามเกินบาท  โดยเศษนี้ไม่ต้องนำไปหักลบกับเงินส่วนที่เหลือ  แล้วแจ้งยอดนี้ในใบจองที่ไม่มีสลิบแนบเมื่อตรวจสอบก็จะทราบว่ายอดนี้เป็นของท่าน การโอนเงินผ่านเนตที่แคปหน้าจอส่งเมลมาแจ้งว่า ระบบโอนเงินเรียบร้อยแล้ว แบบนี้เชื่อถือไม่ได้ การแจ้งว่าโอนเงินแล้วจะต้องเป็นเมลแจ้งจากธนาคารเท่านั้น  / อ้าว...ลืมอ่าน  เมื่อกี้กดโอนผ่านเนตไปแล้วไม่มีสลิบไม่ได้โอนเป็นเศษแล้วจะทำยังไง ... อัพบุ๊คแบ๊ง แล้วส่งหน้าบุ๊คแบ๊งที่มียอดนั้นมาแสดงครับ

การจอง

 • จำนวนเงินมัดจำในแต่ละทริปจะแจ้งไว้แต่ละโปรแกรมแล้ว
 • การจองจะสมบูรณ์ เมื่อมีการโอน เงินมัดจำ  และทางทัวร์ดอยได้รับแฟ๊กซ์เอกสารการโอนเงินแล้ว
 • เงินส่วนที่เหลือแจ้งให้โอนเมื่องทางคณะทัวร์สามารถออกเดินทางได้
 • การเลื่อนการเดินทางสามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ครั้งที่ 2 เป็นต้นไปคิดค่าจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเลื่อนการเดินทางท่านละ 200 บาท และการแจ้งเลื่อนการเดินทางจะต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิม 15 วัน
 • การย้ายคัน เนื่องจากแต่ละทริปเปิดหลายคันและที่พักต่างกัน ดังนั้นก่อนจองควรพิจารณาทริปนั้นๆ ว่าถูกใจแล้วหรือไม่ การย้ายคันหลังจากจองแล้วคิดท่านละ 100 บาทเพื่อเป็นค่าดำเนินการ

เงื่อนไขการคืนเงิน

 • กรณีโอนเงินแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง  หักค่าดำเนินการ ท่านละ 200 บาท

เงินมัดจำส่วนที่เหลือจ่ายคืนดังนี้

 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 21 วัน  จะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ทั้งหมด     

 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 15-20 วัน  จะคืนเงินให้ 50% ของเงินส่วนที่เหลือ

 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทางไม่เกิน 14 วัน  ไม่คืนเงิน

หมายเหตุ : การคืนเงินจะโอนคืนให้ ไม่เกิน 7 วัน หลังจากได้รับแฟ๊กซ์หมายเลขบัญชีธนาคาร

การยกเลิกทัวร์ โดยทางผู้จัด  -  โอนเงินคืนให้ เต็มจำนวน หลังแจ้งยกเลิกการเดินทางไม่เกิน 3 วัน หลังจากได้รับแฟ๊กซ์หมายเลขบัญชีธนาคาร

การเรียกร้องเงินมัดจำคืน การเรียกร้องเงินมัดจำคืนจะต้องเรียกร้อง ภายใน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง หากเลยกำหนดจากนั้นถือว่าไม่ประสงค์จะรับเงินคืน

ทัวร์นี้เป็นทัวร์ถูกต้องตามกฎหมาย  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่  11/6999

โปรดระวังทัวร์ที่ใช้ชื่อเลียนแบบเพื่อให้ใกล้เคียง และบางครั้งทางรีสอร์ทและทีมงานรถแจ้งว่าเห็นคณะทัวร์ดอย ติดชื่อทัวร์ดอยซึ่งตรวจสอบแล้วไม่ใช่ทริปของทัวร์ดอย เรื่องนี้ทางเรากำลังตรวจสอบอยู่แต่ยังไม่เจอแบบจะๆ  จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ทัวร์ดอยแท้ๆ ต้องจองผ่านเวบนี้เท่านั้น ทางเราไม่เซลล์ไปวิ่งขายตามองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ 

โอนแล้วให้กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์มจองทัวร์ แล้วส่งมาที่เมล 

คลิก แบบฟอร์มจองทัวร์.doc   โหลดมากรอกเพื่อส่งเมล 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ---> เบอร์โทรติดต่อคลิกที่นี่

เอกสารรับจองจะส่งให้ทาง Email เท่านั้น

 

กรณีกลัวโดนโกง   ผู้ซึ่งเพิ่งจะรู้จักเรามักจะโทรมาถามบ่อยๆ ว่า  " โอนเงินไปแล้วจะโกงหมั๊ย"  

แล้วผู้ที่จะโกงจะบอกหมั๊ยล่ะครับว่าจะโกง แล้วถ้าบอกว่าไม่โกงจะเชื่อหมั๊ย  แล้วจะทำยังไงกันดี  ลองมาพิจารณากันด้วยเหตุผลดีกว่าหมั๊ย


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 
เลขที่ 11-6999

สบายใจได้ไม่ต้องกลัวโกง เพราะ

1. ทัวร์ดอยซื่อสัตย์จริงใจไม่เคยคิดจะโกงใคร  เปิดมาหลายปียังไม่เคยมีประวัติเสีย

2. ทัวร์ดอย เป็นทัวร์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ใบอนุญาตเลขที่  11- 6999

3. ทัวร์ดอยมีตัวตนจริง วางเงินประกันไว้กับ ททท หากโดนเบี้ยวสามารถร้องเรียนกับ ททท และเรียกร้องเงินคืนจาก ททท ได้

4.  ด้วยเหตุผลต่างๆ ข้างต้น หากยังกลัว  เพื่อความสบายใจ จะทำยังไงดี


รางวัลทัวร์ยอดเยี่ยม
 ปี 2547

ภายในประเทศ

กลับสู่ข้างบน

สิ่งที่จะต้องเตรียมไป :

 • เสื้อกันหนาว

 • หมวกกันแดด

 • ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น

 • ยาประจำตัว และยาแก้แพ้ต่างๆ

กลับสู่ข้างบน

 

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ อ่างขาง ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์ดอยอ่างขาง-เชียงราย

ทัวร์ปาย ดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ม่อนแจ่ม
ทัวร์เชียงราย ภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น น้ำตกทีลอซู ทัวร์เขาสก เชื่อนรัชชประภา ทัวร์หนองบัวแดง พระธาตุพนม

ทัวร์เชียงราย

ทัวร์น้ำตกทีลอซู เขาสก - เขื่อนรัชชประภา ทัวร์กาญจนบุรี ทะเลบัวแดง สกลนคร พระธาตุพนม

ทัวร์เกาะสิมิลัน+เกาะตาชัย

เที่ยวเกาะสิมิลัน ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก ทัวร์ทะเลตรัง

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ อาดัง