Home  |   โปรแกรมทัวร์ น้ำตกทีลอซู  |  ทัวร์เชียงราย   |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  ทัวร์เขาสก  |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  สิบสองปันนา |  แคชเมียร์ - ลาดัค |  ทัวร์กระบี่    | 


ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น ดอยแม่สลอง

ไร่ชาดอยแม่สลอง


Message 1

พาเที่ยวชมไร่ชา เดินชม เดินถ่ายรูปกันตามสบาย ขออย่างเดียว อย่าเด็ดยอดชา


Message 2

ถ่ายรูปไร่ชา


Message 3

คณะทัวร์ดอย ในไร่ชาบนดอยแม่สลอง


Message 4

ไร่ชา ดอยแม่สลอง


Message 5

ไร่ชาเขียวๆ บนดอยแม่สลอง


Message 6

ไร่ชา


Message 7

ยอดชาอ่อน


Message 8

นักท่องเที่ยวทัวร์ดอย ที่ไร่ชา


Message 9

พนักงานเก็บชา


Message 10

เด็กเก็บใบชา


Message 11

ไร่ชาสวยๆ บนดอยแม่สลอง


Message 12

นักท่องเที่ยวทัวร์ดอย ที่ไร่ชา


Message 13

ไร่ชาสวยๆ บนดอยแม่สลอง


Message 14

ยอดชาอ่อนรอการเก็บ


Message 15

พนักงานเก็บใบชา


Message 16

นักท่องเที่ยวทัวร์ดอย ที่ไร่ชา


Message 17

นักท่องเที่ยวทัวร์ดอย ที่ไร่ชา


Message 18

นักท่องเที่ยวทัวร์ดอย ที่ไร่ชา


Message 19

นักท่องเที่ยวเดินเที่ยวไร่ชา


Message 20

รดน้ำไร่ชา

 

หน้าที่  1  /  2  /  3  /  4  / 5  /  6  /  7  / 8  <--  Previous  -+-   Next -->