Home  |   โปรแกรมทัวร์ น้ำตกทีลอซู  |  ทัวร์เชียงราย   |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  ทัวร์เขาสก  |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  สิบสองปันนา |  แคชเมียร์ - ลาดัค |  ทัวร์กระบี่    | 


ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น ดอยแม่สลอง น้ำตกภูซาง

น้ำตกภูซาง หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand เป็นน้ำตกอุ่นที่ไหลมาจากในป่า


Message 1

แล้วนี่ก็คือ บ่อน้ำร้อนในป่าที่ไหลลงมาเป็นน้ำตก


Message 2

นายห้างพาเที่ยวบ่อน้ำร้อน


Message 3

บ่อน้ำร้อนกลางป่า


Message 4

แล้วก็ไหลมาตามลำธาร นักท่องเที่ยวของเรากำลังเก็บภาพ


Message 5

ลำธารน้ำอุ่นน่าลงไปแช่ แต่มีป้ายบอกว่า ห้ามลงแช่ในลำธาร


Message 6

แล้วก็ไหลตกหน้าผากลายเป็นน้ำตกภูซาง ป้ายด้านซ้ายบอกว่า ห้ามลงแช่ในลำธาร


Message 7

ตกลงมาเป็นน้ำตกภูซาง


Message 8

น้ำตกภูซาง


Message 9

น้ำตกภูซาง


Message 10

คณะทัวร์ดอยที่ น้ำตกภูซาง


Message 11

คณะทัวร์ดอยที่ น้ำตกภูซาง


Message 12

น้ำตกภูซาง


Message 13

ทัวร์ดอยที่ น้ำตกภูซาง


Message 14

ทัวร์ดอยที่ น้ำตกภูซาง


Message 15

ทัวร์ดอยที่ น้ำตกภูซาง


Message 16

นักท่องเที่ยวทัวร์ดอย


Message 17

น้ำตกภูซาง


Message 18

เต่าปูลู  สัตว์แปลกที่น้ำตกภูซาง


Message 19

น้ำตกภูซาง


Message 20

น้ำตกภูซาง

 

หน้าที่  1  /  2  /  3  /  4  / 5  /  6  /  7 /   8   <--  Previous  -+-   Next -->