Home  |   โปรแกรมทัวร์ น้ำตกทีลอซู  |  ทัวร์เชียงราย   |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  ทัวร์เขาสก  |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  สิบสองปันนา |  แคชเมียร์ - ลาดัค |  ทัวร์กระบี่    | 


ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น ดอยแม่สลอง

โบสถ์พระเทพ


Message 1

สร้างอย่างงดงามด้วยศิลปะเชียงแสน


Message 2

ใครๆ ไปเห็นก็ต้องบอกว่าสวย


Message 3

ยิ่งภายในยิ่งสวย เดี๋ยวจะพาเข้าไปชม


Message 4

นักท่องเที่ยวทัวร์ดอย


Message 5

นักท่องเที่ยวทัวร์ดอย


Message 6

ด้านข้าง


Message 7

ช่อฟ้า ใบระกา หางหงษ์ งดงาม


Message 8

หน้าด้าน


Message 9

ลวดลายบนหลังคา


Message 10

ภายในโบสถ์ พระประทานสมัยเชียงแสน


Message 11

ประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล


Message 12

พระประธานภายในโบสถ์


Message 13

นักท่องเที่ยวทัวร์ดอย


Message 14

นักท่องเที่ยวทัวร์ดอย


Message 15

วิวแม่น้ำโขงมองจากจุดชุมวิวหน้าพระอุโบสถ์


Message 16

เหมือนข้างบน


Message 17

ด้านหน้า


Message 18

ด้านหน้า


Message 19

ซ้ำ


Message 20

โบสถ์สวย

 

หน้าที่  1  /  2  /  3  /  4  / 5  /  6  /  7    <--  Previous  -+-   Next -->