ทริปเที่ยวเมืองสามหมอก แม่ฮ่องสอน ทุ่งบัวตอง ทริป 26-29 พ.ย. 2548    Photo by : kiwlom     www.tourdoi.com

ชมภาพจากทริปครับ

001 002 003 004 005
สวนสนบ่อแก้ว
007 008 009
วัดที่แม่สะเรียง
011 012 013 014 015
016 017 018 019 020
วัดจองกลาง
021 022 023 024 025
หนองจองคำ
026 027 028 029 030
พระเจ้าพาลาแข่ง
031 032 033 034 035
036 037 038 039 040
041 042 043 044 045
046 047 048 049 050
บ้านก้ยเล๊ย อาหม๋วย ปางอุ๋ง
051 052 053 054 055
056 057 058 059 060
ทะเลสาบปางอุ๋ง
061 062 065
066 067 068 ภาพชุดถัดไป
สวยๆ -->
ภูโคลน