องุ่น ปลูกในเมืองก็ได้ ง่ายนิดเดียว บ้านองุ่นภาค 2

มาปลูกองุ่นประดับหน้าบ้านกันเถอะ ภาค 2 ( ย้ายบ้าน )

บ้านองุ่นภาคแรก มีพื้นที่ 2 x 3 เมตร ปลูก 1 ต้น  ย้ายมาที่ใหม่มีพื้นที่ปลูกขนาด 6 x 6 เมตร ปลูกองุ่น 2 ต้น ไร้เมล็ด 1 ต้น มีเมล็ด 1 ต้น

ที่เห็นอยู่นี่เป็นหลังคาโรงจอดรถแบบเอนกประสงค์ มีหลังคาโปร่งแสงกันฝนโรงรถ แต่ปล่อยแสงผ่านให้กับองุ่น ส่วนองุ่นก็รับหน้ากันแสงให้พื้นโรงรถ ท่อระแนงที่วางไว้ก็เอาไว้ห้อยเฟิร์นและกล้วยไม้ต่างๆ มีใบองุ่นช่วยบังแสงให้ บนร้านองุ่นสามารถขึ้นไปเดินหรือขึ้นไปนั่งทำงานได้ มีพื้นที่ให้องุ่นเลื้อยกว้างขวางเลื้อยกันสบายไปเลย  ช่วงนี้องุ่นกำลังเริ่มติดผลมาชมกันครับ

ดอกองุ่น

ร้านองุ่นนี้เหมาะมากเพราะมีหลังคากันฝน องุ่นเมื่อติดผลแล้วโดนฝนผลมักแตก หรือหากวันใดฝนตกปรอยๆ แค่เป็นละอองพอเปียกจะไม่เป็นผลดีต่อองุ่นเพราะมันเป็นฝนกรดเนื่องจากกรุงเทพฯ มีผลพิษเยอะ แต่ร้านองุ่นนี้มีหลังคาป้องกันฝนอย่างดีซึ่งเป็นผลพลอยได้จากหลังคาโรงรถ แต่ปัญหาคือหลังคาโปร่งแสงแบบนี้จะเสียแสงไปบางส่วนทำให้องุ่นได้รับแสงไม่เต็มที่ สังเกตได้จากบริเวณด้านในติดผลน้อยกว่าด้านมุมฝั่งตะวันออกที่โดนแสงอาทิตย์สาดเต็มๆ ในช่วงครึ่งเช้า ติดผลมากกว่าตลอด

พื้นที่มากมายปลูกแค่ 2 ต้น เลื้อยกันสบายเลย

ดอกองุ่นช่วงยังตูม

ช่วงผลยังเล็ก

 

องุ่น

ผลองุ่น ใบองุ่น สีเขียวสบายตา

องุ่น

มุมนี้ติดลูกเยอะเลยเป็นด้านที่โดนแสงตรงๆ ช่วงเช้า

ผลองุ่นกำลังโต

ผลองุ่นช่วงเปลี่ยนสี

องุ่น

ลูกองุ่น

ผลองุ่น

ผลองุ่นเริ่มเปลี่ยนสี ช่วงนี้พวงองุ่นมีหลายสีสวยดี

องุ่น

ผลองุ่นสีสวยช่วงเปลี่ยนสี ทุกภาพทุกพวงที่เห็นนั้นเป็นองุ่นพันธุ์มีเมล็ด

องุ่น

ที่บ้านปลูกองุ่น 2 ต้น 2 สายพันธุ์ ภาพด้านบนพวงสีแดงนั่นคือองุ่นมีเมล็ดในช่วงเปลี่ยนสี  ส่วนพวงสีดำพวงถัดไปเป็นพันธุ์ไร้เมล็ด แต่รสชาดสู้องุ่นพันธุ์มีเมล็ดไม่ได้เลย

องุ่น

องุ่น

ชมภาพพวงองุ่นช่วงเปลี่ยนสี

พวงองุ่นพันธุ์ไร้เมล็ด ปลูกเหมือนกันดูแลเหมือนกันแต่ความหวานสู้พันธุ์มีเมล็ดไม่ได้

พวงองุ่นพันธุ์มีเมล็ด ปลูกแบบธรรมชาติ พวงแน่นไปหน่อยบางลูกเบียดกันลูกแตกเลย

องุ่น

องุ่น

องุ่น

องุ่น

การปลูกองุ่นในบ้าน

ภาพองุ่นรวมๆ

การปลูกองุ่น

ไร่องุ่น

พวงองุ่นพันธุ์มีเมล็ด ลูกโต รสชาดดี หวานและกรอบ ไม่ฝาด ไม่เฝื่อน

องุ่น

องุ่น

องุ่น

องุ่นทยอยสุกเรื่อยๆ เก็บทานเรื่อยๆ ได้ผลผลิตประมาณ 20 กิโลกรัม รวมที่เก็บแล้วและพวงที่ยังห้อยบนค้างยังไม่ได้ตัด

ติดตามการปลูกองุ่น คลิกชม  Facebook บ้านองุ่น ครับ