Home  |   โปรแกรมทัวร์ น้ำตกทีลอซู  |  ทัวร์เชียงราย   |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  ทัวร์เขาสก  |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  สิบสองปันนา |  แคชเมียร์ - ลาดัค |  ทัวร์กระบี่    | 


พาเที่ยว ลาดัคห์ แคชเมียร์ตะวันออก - Leh Ladakh

หายหน้าหายตาไปไปพักใหญ่ หลายท่านไม่สามารถติดต่อผมได้เพราะมัวหนีไปเที่ยวที่นี่มาครับ ลาดัคห์ ไปเซอร์เวย์ทริป ไปดูว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจ ไปดูการต้อนรับของเจ้าบ้าน ไปสัมผัสกับอัธยาศัยของคนท้องถิ่นที่มีต่อคนแปลกหน้าอย่างเรา  ที่นี่น่าเที่ยวมากและจะต้องเป็นจุดหมายใหม่ที่นักท่องเที่ยวคนไทยให้ความสนใจอย่างแน่นอน ภูมิประเทศของที่นี่คล้ายกับเนปาล แต่เข้าไปสัมผัสได้ง่ายกว่าไม่ลำบากเหมือนเนปาล  Ladakh อยู่ในแคว้น Jamu & Kashmir  เป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอินเดีย อยู่ระหว่างอินเดียกับฑิเบต ภูมิประเทศเต็มไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน ทัศนียภาพโดยรอบล้วนมีความสวยงาม มี  เลห์ Leh เป็นเมืองหลวง  จุดเด่นของเลห์คือ เป็นเมืองพุทธศาสนาเพียงเมืองเดียวที่เหลืออยู่ในดินแดนอินเดีย พลเมืองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ถึงแม้ที่นี่จะเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียแต่คนที่นี่แทบจะไม่มีความเป็นอินเดีย ที่นี่จะเหมือนฑิเบตในทุกด้านจนได้ฉายาว่า ฑิเบตน้อย นอกจากวัฒนธรรมแล้วยังมีธรรมชาติที่สวยงามและสัมผัสง่ายแม้นั่งหลับเพราะรถไปถึงทุกที่ ชมภาพกันครับ 


Message 1

เส้นทางสู่เลห์ Leh ซึ่งเป็นเมืองหลวงของลาดัคห์ Ladakh  ถนนตัดผ่านไปตามช่องเขาวิ่งวกไปวนมาบนเทือกเขาหิมาลัยที่มียอดเขาหิมะอยู่ใกล้แค่เอื้อม


Message 2

เส้นทางไปสู่เลห์ ริมถนนจะปลูกต้นไม้ไว้เกือบจะตลอดเส้นทางเส้นเสียแต่ช่วงที่ผ่านภูเขาที่แห้งแล้งกันดาร  ต้นไม้นี้คือต้นป๊อบล่า เป็นไม้เมืองหนาวที่มีเนื้อแข็งมาก


Message 3

วิวระหว่างเส้นทางที่รถวิ่งผ่าน นั่งชมวิวไปเรื่อยๆ 


Message 4

บริเวณที่ราบจะเป็นที่ตั้งชุมชนและพื้นที่ทำการเกษตร


Message 5

เห็นภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาทุระกันดารแต่มีสัญญาณโทรศัพท์ใช้ได้ตลอด 


Message 6

ช่วงที่ผ่านเมืองก่อนถึงเลห์


Message 7

ลำธารที่เกิดจากหิมะที่ละลายมาจากยอดเขา


Message 8

ถนนในระดับต่ำวิ่งลัดเลาะไปตามช่องเขา เห็นวิวภูเขาหิมะ


Message 9

เส้นทางส่วนใหญ่จะเลาะไปตามลำน้ำ


Message 10

ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องผ่านช่องเขาบนระดับสูง หิมะปกคลุมไปทั่ว


Message 11

เวลานี้ยังไม่เข้าช่วงฤดูหนาวแต่มีหิมะเพราะอยู่สูง หากเป็นช่วงฤดูหนาวถนนเส้นทางจะปกคลุมไปด้วยหิมะไม่สามารถสัญจรได้


Message 12

นั่งชมวิวสบายไม่ต้องเดิน


Message 13

ถึงแล้ว Leh เมืองหลวงของ Ladakh ประตูเมืองเลห์ เพียงเข้ามาพื้นที่เลห์ก็จะเห็นเจดีย์อยู่ทั่วไป


Message 14

ประตูเมืองเลห์ Leh ลวดลายสวยงาม


Message 15

เมืองนี้เงียบสงบ รถไม่เยอะ  ในภาพคือวงเวียนที่จะเข้าประตูเมือง เลห์


Message 16

ในเมืองมีวัดแบบฑิเบตอยู่มากมาย


Message 17

ประดับธงเหมือนพุทธฑิเบต และ เนปาล


Message 18

ตัวเมือง Leh เมืองหลวงของ Ladakh ตั้งอยู่ในหุบเขา


Message 19

อีกด้านหนึ่งของเมืองเลห์ Leh หากเป็นช่วงฤดูหนาวเทือกเขาเหล่านี้จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ  วันนี้เห็นภูเขาโล่งๆ แบบนี้ ภาพท้ายๆ จะเห็นว่าภูเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวเพราะหิมะเริ่มตก


Message 20

บ้านเรือนของชาวลาดัคห์ Ladakh ในเมือง Leh  พื้นที่โล่งที่ว่างเปล่าคือพื้นที่ของวัด มองเห็นตึกใหญ่ไกลๆ ด้านซ้ายคือ พระราชวังเลห์

 

หน้าที่  1  /  2  /  3  /  4  / 5  /  6  /  7    <--  Previous  -+-   Next -->

แพคเก็จทัวร์เที่ยว  เลห์ - ลาดัคห์  รายละเอียด