Home  |   โปรแกรมทัวร์ น้ำตกทีลอซู  |  ทัวร์เชียงราย   |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  ทัวร์เขาสก  |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  สิบสองปันนา |  แคชเมียร์ - ลาดัค |  ทัวร์กระบี่    | 


พาเที่ยว Ladakh นอกเมือง Leh

หิมาลัยไม่ใช่มีแต่ภูเขา แต่ยังมีความเขียวอยู่ทุกที่ ถึงแม้ที่นี่จะอยู่สูงแต่มีน้ำเหลือเฟือเพราะได้น้ำจากหิมะที่ละลายจากยอดเขา


Message 1

ภาพนี้เดือนกันยายน  ฤดูหนาวกำลังจะมา เทือกเขาเหล่านี้จะขาวโพลนไปด้วยหิมะ


Message 2

วิวมองจากวัดอีกแห่งหนึ่ง


Message 3

มีวัดและเจดีย์อยู่ทั่วลาดัคห์


Message 4

วิวที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ Indus


Message 5

เจดีย์บนเขา


Message 6

เจดีย์บนเขา


Message 7

เจดีย์ประธาน แบบฑิเบต


Message 8

ลาดัคห์มีที่ราบลุ่มแม่น้ำที่กว้างใหญ่สำหรับใช้เพาะปลูก


Message 9

มองจากเจดีย์บนเขา


Message 10

อาคารหลังคาสีเหลืองที่เห็นกลางภาพนี่คือ ตำหนักหรือวังขององค์ดาไลลามะ ท่านจะประทับอยู่ที่นี่เมื่อเสด็จมาที่ลาดัคห์


Message 11

แท่นสีขาวด้านซ้าย ที่เห็นมีซุ้มหลังคานั่นคือ ธรรมมาสที่องค์ดาไลลามะเสด็จขึ้นเทศน์โปรดญาติโยม


Message 12

ที่นี่เมืองพุทธ ที่ไหนๆ ก็มีเจดีย์อยู่ทั่ว


Message 13

ทุกชุมชนจะมีต้นไม้เยอะดูแล้วเหมือนป่า จริงๆ แล้วพื้นที่เหล่านี้คือชุมชนที่อยู่อาศัย


Message 14

ซากหมู่เจดีย์กับวิวภูเขายามเย็น


Message 15

ชาวลาดัคห์เดินกลับบ้าน


Message 16

บ้านเรือนของชาวลาดัคห์ในตัวเมืองเลห์ เมืองหลวง บริเวณนี้คือย่านการค้า สังเกตุด้านขวามีต้นไม้เขียวๆ ชมภาพต่อไป


Message 17

ที่นี่ไม่ใช่ป่า แต่ที่นี่คือ ภายในตัวเมืองเลห์ Leh เมืองหลวงลาดัคห์ ทุกบ้านจะปลูกต้นไม้กันทั่วเมือง


Message 18

บริเวณชุมชนกลางเมืองย่านการค้าเป็นแหล่งชุมชนหนาแน่น


Message 19

เมืองเลห์ Leh ยามเย็น


Message 20

วิวเทือกเขามองจากจุดชมวิวในเมืองเลห์

 

หน้าที่  1  /  2  /  3  /  4  / 5  /  6  /  7    <--  Previous  -+-   Next -->

แพคเก็จทัวร์เที่ยว  เลห์ - ลาดัคห์  รายละเอียด