Home  |   โปรแกรมทัวร์ น้ำตกทีลอซู  |  ทัวร์เชียงราย   |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  ทัวร์เขาสก  |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  สิบสองปันนา |  แคชเมียร์ - ลาดัค |  ทัวร์กระบี่    | 


เที่ยวลาดัคห์ Ladakh ชมเมืองเลห์ Leh

พระราชวังเลห์ Leh Palace ตั้งอยู่บนเนินเขา เคยเป็นวังของกษัตริย์ลาดัคห์ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์


Message 1

ป่าในเมือง ชาวลาดัคห์นิยมปลูกต้นไม้ไว้แทบทุกบ้านทำให้เมืองเลห์เป็นเหมือนป่าแบบนี้


Message 2

ต้นไม้เหล่านี้คือต้นป๊อบล่า แต่ผมเรียกว่าต้นป๊อบอาย เพราะต้นผอมอย่างกะป๊อบอาย ลำต้นตรงดิ่งกิ่งก้านน้อย แต่ละต้นสูงมากๆ


Message 3

คนในภาพล่างซ้ายคือผมเอง


Message 4

ภูมิประเทศของลาดัคห์ในเดือนกันยายน  อีกไม่นานเทือกเขาก็จะขาวไปด้วยหิมะ พื้นที่โล่งๆ ระหว่างต้นไม้นั่นคือแปลงเกษตร


Message 5

นี่คือแม่น้ำ Indus ไหลมาจากทางเหนือลงสู่ใต้ ทุกที่ที่สายน้ำไหลผ่านก็จะเขียวแบบนี้ บริเวณมีการเลี้ยงปลาเท้าซ์


Message 6

วัดบนเขาริมแม่น้ำ Indus  เป็นภาพที่อยู่ริมถนน ถ่ายระหว่างที่รถวิ่งผ่าน


Message 7

วัดแต่ละแห่งของลาดัคห์ก็เป็นวัดแบบฑิเบต วิวข้างหลังก็สวย ภาพนี้ถ่ายระหว่างที่รถวิ่งผ่าน


Message 8

วิวริมถนนระหว่างวิ่งเข้าตัวเมืองเลห์


Message 9

วัดติ๊กเซย์ Thiksey  เป็นวัดใหญ่บนเนินเขาเตี้ยๆ รูปแบบการสร้างคล้ายวังที่ฑิเบต


Message 10

กำลังจะขึ้นไปชมวัด


Message 11

สุขา ของของลาดัคห์ 


Message 12

ประตูทางเข้าวัด Thiksey 


Message 13

พระอารามและวิหารบนเขา


Message 14

ซุ้มประตูวัด สร้างด้วยศิลปะแบบลาดัคห์ Ladakh ศิลปะลวดลายแบบนี้มีให้เห็นทั่วเมือง


Message 15

ออกจากวัดมาชมวิวกันต่อดีกว่า แม่น้ำ Indus กับวิวเทือกเขาหิมะ พื้นที่โล่งๆ คือนาข้าวเพิ่งเก็บเกี่ยวเสร็จ


Message 16

ภาพนี้นอกเมือง ถนนที่เห็นคือถนนเข้าเมืองเลห์


Message 17

นาข้าวและแปลงเกษตรหลังเก็บเกี่ยว อีกไม่นานฤดูหนาวจะมาเยือน


Message 18

วิวอีกสักรูป


Message 19

หนองน้ำเลี้ยงเป็ด เห็นเป็ดหมั๊ยครับ


Message 20

ป่าต้นป๊อบล่า มีปลูกอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่ง

 

หน้าที่ 1  /  2  /  3  /  4  / 5  /  6  /  7    <--  Previous  -+-   Next -->

แพคเก็จทัวร์เที่ยว  เลห์ - ลาดัคห์  รายละเอียด