ดอกไม้

 

ดอกไม้ > ดอกไม้ประดับ  บานชื่น มีชื่อสามัญว่า Zinnia เป็นไม้ประดับตามบ้านเรือน บานชื่นเป็นไม้ที่ออกดอกครั้งเดียวแต่สามารถปลูกได้ทั้งปี ลักษณะลำต้นมีทั้งแบบลำต้นเตี้ยและแบบลำต้นสูง มีความสูงตั้งแต่ 20 ซม. จนถึง 100 ซม. มีขนาดดอกตั้งแต่ 2 นิ้วไปจนถึง 4 นิ้ว บานชื่นมีทั้งแบบกลีบดอกซ้อนหลายชั้นและแบบกลีบดอกชั้นเดียว เป็นไม้ที่ต้องการแสงแดดจัดควรปลูกกลางแจ้งให้ได้รับแสงแดดโดยตรง สามารถเจริญเติบโตได้ในดินทุกชนิด การขยายพันธุ์ ใช้วิธีการเพาะเมล็ด และ ใช้ยอดปักชำ

กลับหน้าแรก  ดอกไม้   /  หน้าแรกทัวร์ดอย  ข้อมูลท่องเที่ยว

บานชื่น บานชื่น บานชื่น บานชื่น
บานชื่น บานชื่น บานชื่น บานชื่น
บานชื่น บานชื่น บานชื่น บานชื่น

Copyright © Tourdoi.com All Rights Reserved.
Contact us : Webmaster  :     
Update : 04/10/2551 23:32