แพคเกจทัวร์เชียงราย แม่สาย ภูชี้ฟ้า 3 วัน 2 คืน เริ่มจากเชียงราย รับจากสนามบิน และ บขส เชียงราย  รหัสทัวร์ CHR301

โปรแกรมการเดินทาง             ราคาแพ็คเกจทัวร            เบอร์โทรติดต่อ            กำหนดการเดินทาง

 

แพ็คเกจทัวร์เชียงราย CHR301A   10-12 ธ.ค. 2552  คันที่ 3

ทัวร์เชียงราย เชียงราย ดอยตุง วัดร่องขุ่น ดอยแม่สลอง แม่สาย สามเหลี่ยมทองคำ ภูชี้ฟ้า นอนภูชี้ฟ้า

โปรแกรมทัวร์เชียงราย 3 วัน 2 คืน  รับจาก  สถานี บขส เชียงราย / สนามบินเชียงราย / โรงแรมในตัวเมืองเชียงราย

*** รับสถานีขนส่งเชียงราย  7.00 น.  รับโรงแรมในเชียงราย 7.30 น.  รับสนามบินเชียงราย 8.20 น.

นอนรีสอร์ทบนภูชี้ฟ้า 1 คืน   นอนรีสอร์ทเชียงราย 1 คืน

รายละเอียดของโปรแกรม

วันแรก  10 ธ.ค. 2552

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเชียงราย เช้าตรู่ รับนักท่องเที่ยวจาก โรงแรมในตัวเมืองเชียงราย  สนามบินเชียงราย  สถานีขนส่งเชียงราย

พาชมอนุเสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาผู้สร้างเมืองเชียงรายและเชียงใหม่ 

จอดร้านอาหารให้รับประทานอาหารเช้ากันเองตามอัธยาศัย

แวะชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชมวิหารพระเจ้าล้านทองที่สร้างด้วยศิลปะล้านนาที่สวยงาม

พาท่านขึ้นดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวง หรือสวนดอกไม้ดอยตุงที่ตกแต่งสวนอย่างสวยงาม ชมกุหลาบดอกใหญ่ๆ ชมไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด ชมเรือนกล้วยไม้รองเท้านารีที่ออกสวยงามตลอดปี สวยๆ ทั้งนั้น คลิกชมภาพ

 

ออกจากสวนดอยตุง พาเที่ยวชมพระตำหนักดอยตุง ซึ่งเป็นเสมือนบ้านของสมเด็จย่า สร้างขึ้นอย่างง่ายๆ แต่สวยงามแบบล้านนาผสมสวิชเชเล่ต์ เข้าชมภายในพระตำหนัก ชมเพดานดาว ชมห้องทรงงาน ชมผลงานชิ้นสุดท้ายของสมเด็จย่าเป็นงานปักโคเชที่ปักทิ้งไว้ยังไม่เสร็จที่ยังคงวางไว้ ณ โต๊ะทรงงาน

รับประทานอาหารกลางวัน   ( มื้อที่ 1 ) 

จากนั้นเดินทางไกลมุ่งสู่ภูชี้ฟ้า ถึงภูชี้ฟ้า เชคอินเข้าที่พัก นั่งชมวิวพระอาทิตย์ตกที่หน้ารีสอร์ท พักหลังละ 2 ท่าน และ 3 ท่าน  รายละเอียด

รับประทานอาหารค่ำ   ( มื้อที่ 2 )

วันที่สอง   11 ธ.ค. 2552

05.30 น. ตื่นรับอรุณยามเช้า เดินทางขึ้นภูชี้ฟ้า ถึงลานจานรถภูชี้ฟ้าเดินเท้า 700 เมตร ถึงยอดภูชี้ฟ้า ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและวิวทะเลหมอกที่สวยงามของ ภูชี้ฟ้า ถ่ายภาพเก็บความประทับใจ

    

ลงจากภูชี้ฟ้า รับประทานอาหารเช้า ข้าวต้ม กาแฟ   ( มื้อที่ 3 )

ออกเดินทางสู่ดอยผาหม่น ชมทิวลิป ชมวิวหน้า สถานีเกษตรดอยผาหม่น

เดินทางสู่ น้ำตกภูซาง ชมน้ำตกอุ่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand ของจังหวัดพะเยา ชมน้ำตกภูซาง ชอปปิ้งเลือกซื้อผ้าทอมือ ผลิตภัณฑ์ OTOP

รับประทานอาหารกลางวัน  ( มื้อที่ 4 )

จากนั้นพาแวะชมอาคารเก๋งจีน ชมสวนหินและศิลปะการตกแต่งสวนแบบจีนและอาคารเก๋งจีนที่ปลูกสร้างด้วยรูปแบบของจีน

พาชมบ้านดำของอาจารย์ ดร. ถวัล ดัชนี ปราชญ์ทางศิลปะที่ผู้ยิ่งใหญ่ของเชียงรายที่มีรูปแบบศิลปะที่ไม่เหมือนใคร

พาชมวัดพระแก้วเชียงรายซึ่งเป็นสถานที่ค้นพบพระแก้วมรกต ชมพิพิธภัณฑ์วัดพระแก้ว ไหว้พระแก้วหยกเชียงราย

นำท่านสู่ วัดร่องขุ่น ชมวัดที่สร้างด้วยศิลปะสวยงามอลังการตามรูปแบบของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชมโบสถ์ขาวลวดลายปูนปั้นวิจิตรงดงาม ชมภาพวาดในผาผนังในโบสถ์ ชมห้องแสดงผลงานภาพเขียนของอาจารย์เฉลิมชัย

เดินทางสู่ที่พัก  เชคอินเข้าที่พักในตัวเมืองเชียงราย  รายละเอียด

รับประทานอาหารค่ำ  ( มื้อที่ 5 )

พาชมหอนาฬิกาเปลี่ยนสีที่เชียงราย  จากนั้นพาไปเดินถนนคนเดินเชียงราย ชมบรรยากาศถนนคนเดินเชียงราย  เลือกซื้อสินค้าถูกใจ

เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม  12 ธ.ค. 2552

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  ( มื้อที่ 6 )

หลังอาหารเช้านำท่านสู่ ดอยแม่สลอง นั่งชมวิวเทือกเขาสลับซับซ้อนระหว่างทาง  บนดอยแม่สลองเป็นที่ตั้งหมู่บ้านของชาวจีนยูนานที่อพยพมาจากกองพล 93 ของจีน เข้ามาก็ได้นำชาคุณภาพดีมาปลูกจนกลายเป็นแหล่งปลูกชาที่มีชื่อเสียง เชิญชิมชา เลือกซื้อชาคุณภาพดี  เที่ยวชมไร่ชา ที่กว้างใหญ่เดินชมและถ่ายภาพไร่ชา จากนั้นพาขึ้นชม นมัสการพระธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์ หรือเจดีย์สมเด็จย่าที่ประดิษฐานอยู่บนยอดดอยแม่สลอง  แวะซื้อของฝากจากตลาดดอยแม่สลอง  สมควรแก่เวลาพาลงดอย

รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 7 )

จากนั้นเดินทางสู่ สามเหลี่ยมทองคำ ชมวิวชายแดนสามประเทศ ไทย-พม่า-ลาว ชมทัศนียภาพที่สวยงามของแม่น้ำโขง  พานั่งเรือหางยาว ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมทัศนียภาพชายแดนสามประเทศ  แล้ววกเข้าฝั่งประเทศลาวชมวิถีชีวิตชาวลาวริมแม่น้ำโขง พาขึ้นเกาะดอนซาว เกาะของ สปป.ลาว อยู่กลางแม่น้ำโขง เดินชมสินค้าจากฝั่งลาว  กลับมาขึ้นฝั่งที่สามเหลี่ยมทองคำ ชมช้างและตุงเฉลิมพระเกียรติ นมัสการพระเจ้าล้านตื้อหรือพระเจ้าสี่แผ่นดิน ที่ประดิษฐานโดดเด่นที่สามเหลี่ยมทองคำ

 

ขึ้นเหนือสุดแดนสยามที่อำเภอแม่สาย ชมวิวแม่สาย ชอปปิ้งตลาดแม่สาย มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อ ส่วนใหญ่เป็นสินค้ามาจากประเทศจีนและพม่า เช่น กระเป๋าเดินทาง โทรศัพท์มือถือ CD  เห็ดหอมแห้ง ผลไม้สด ผลไม้อบแห้ง ผ้าห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า  อัญมณี พลอย ทับทิม หยก

 

เดินทางเข้าเชียงราย

18:00 น.  ส่ง บขส เชียงราย  ( ควรจองรถเที่ยวกลับ ตั้งแต่ 19.00 น. เป็นต้นไป )

18.30 น.  ส่งเข้าสนามบินชุดแรก 

สำหรับคณะที่เดินทางกลับเครื่องแอร์เอเซียไฟท์ดึก รถจะ พาไปส่งเชียงรายไนซ์บาซ่า เดินชมสินค้า รับประทานอาหารค่ำที่ลานอาหารที่ไนซ์กันเองตามอัธยาศัย

20.00 น. ส่งกลับเข้าสนามบินเชียงราย

จบทริป....

 

กลับสู่ข้างบน

 

รถตู้  สำหรับเดินทางท่องเที่ยวตลอดทริปโดยรถตู้ TOYOTA COMMUTOR  VIP รุ่นใหม่   คลิกชมภาพรถตู้

ที่พัก  คืนแรก นอนรีสอร์ทในเชียงราย    คืนที่2 นอนรีสอร์ทบนภูชี้ฟ้า   ตามรายละเอียดในลิ้งด้านล่าง

อัตราค่าบริการ    แก้ไขล่าสุดเมื่อ 02 December, 2009

ท่านละ 4,900 บาท  คืนแรกพัก รีสอร์ทเชียงราย   คืนที่สองพัก รีสอร์ทภูชี้ฟ้า

เด็ก อายุ 9 ขวบขึ้นไป คิดราคาเท่าผู้ใหญ่   เด็กเล็กลด -1,000 บาท

* ราคานี้เป็นทัวร์จอยทริป ออกทริปเมื่อมีสมาชิกสมทบรวมกันอย่างต่ำ 6 ท่าน

ราคานี้รวม : ค่าที่พัก 2 คืน, อาหาร 7 มื้อ, ค่ารถตู้ปรับอากาศ , ไกด์ , ค่าเข้าชมพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง, เรือหางยาวล่องแม่น้ำโขง, รับ - ส่งกลับสนามบิน

ราคาไม่รวม : ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม , ค่าขนมคบเคี้ยวและเครื่องดื่มในห้องพัก ( ยกเว้นน้ำดื่ม ) , ค่าโทรศัพท์, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีต้องการเอกสารรับเงิน )

รายชื่อผู้จองทัวร์     Uddate ล่าสุดเมื่อ  02 December 2009 00:43

คันที่ 3  กรุ๊ปเหมาพักบ้านหลังใหญ่

ไม่ระบุที่นั่ง

1. ธราธิป 6. สุพิชชา
2. จารุวรรณ 7. จีรพัฒน์
3. วศินี 8. สุวิทย์
4. สุภาพ 9. พรชรี
5. สุพร

----- วิชญา พงศกร

คันที่ 2  ออกเดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน

ตัวหนา = โอนครบแล้ว

ตัวบาง = โอนไม่ครบ

ตัวแดง = อาจยกเลิก

 

กลับสู่ข้างบน

การจองการสำรองที่นั่งและการโอนเงิน

การจองทริป  โอนเงินจองแพคเก็จทัวร์ท่านละ  2,000 บาท   ที่เหลือจ่ายก่อนออกเดินทาง 15 วัน

การจอง

 • จำนวนเงินมัดจำในแต่ละทริปจะแจ้งไว้แต่ละโปรแกรมแล้ว
 • การจองจะสมบูรณ์ เมื่อมีการโอน เงินมัดจำ  และทางทัวร์ดอยได้รับแฟ๊กซ์เอกสารการโอนเงินแล้ว
 • เงินส่วนที่เหลือทั้งหมดให้ ชำระก่อนกำหนดการเดินทาง 15 วัน  เป็นอย่างช้า หากเกินกำหนดดังกล่าวถือว่าผู้จองมีความประสงค์ยกเลิกการเดินทาง

เงื่อนไงการคืนเงิน

 • กรณีโอนเงินแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง  หักค่าเสียเวลาการจัดการ ท่านละ 100 บาท

เงินมัดจำส่วนที่เหลือจ่ายคืนดังนี้

 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 21 วัน  จะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ทั้งหมด     

 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 15-20 วัน  จะคืนเงินให้ 50% ของเงินส่วนที่เหลือ

 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทางไม่เกิน 14 วัน  ไม่คืนเงิน

หมายเหตุ : การคืนเงินจะโอนคืนให้ ไม่เกิน 7 วัน หลังจากได้รับแฟ๊กซ์หมายเลขบัญชีธนาคาร

การยกเลิกทัวร์ โดยทางผู้จัด  -  โอนเงินคืนให้ เต็มจำนวน หลังแจ้งยกเลิกการเดินทางไม่เกิน 3 วัน

การเรียกร้องเงินมัดจำคืน การเรียกร้องเงินมัดจำคืนจะต้องเรียกร้อง ภายใน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง หากเลยกำหนดจากนั้นถือว่าไม่ประสงค์จะรับเงินคืน

ทัวร์นี้เป็นทัวร์ถูกต้องตามกฎหมาย  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่  12/952

การตรวสอบทะเบียนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

ตรวจสอบได้ง่ายๆ เพียง  คลิกลิ้งตรวจสอบ  จากนั้นใส่ชื่อ ทัวร์ดอย ในช่องผู้ประกอบการ

โอนเงินแล้ว ส่งแฟกซ์สลิบใบโอนเงิน พร้อมรายชื่อ เบอร์โทร มาที่  02-3472097  หรือสแกนสลิปแล้วส่งมาที่เมล tourdoi@gmail.com 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ---> เบอร์โทรติดต่อคลิกที่นี่

 

ในแฟ็กซ์ หรือ เมล กรุณาระบุ

 • โอนเงินมัดจำจองทริปไหน

 • แจ้ง  ชื่อ - นามสกุล  อายุ    เพื่อให้ทำประกันครับ

 • อาหารอะไรที่ทานไม่ได้

 • แจ้ง เบอร์โทรติดต่อกลับ เผื่อมีปัญหาใดๆ จะได้โทรติดต่อกันได้ 

 • หากต้องการเอกสารการรับเงินมัดจำ กรุณาระบุเบอร์แฟ๊กซ์มาด้วยเพื่อแฟ๊กซ์ใบรับเงินจองไปให้

กรณีกลัวโดนโกง   ผู้ซึ่งเพิ่งจะรู้จักเรามักจะโทรมาถามบ่อยๆ ว่า  " โอนเงินไปแล้วจะโกงหมั๊ย"  

แล้วผู้ที่จะโกงจะบอกหมั๊ยล่ะครับว่าจะโกง แล้วถ้าบอกว่าไม่โกงจะเชื่อหมั๊ยล่ะครับ  แล้วจะทำยังไงกันดี  ลองมาพิจารณากันด้วยเหตุผลดีกว่าหมั๊ย


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 
เลขที่ 12/952

สบายใจได้ไม่ต้องกลัวโกง เพราะ

1. ทัวร์ดอยซื่อสัตย์จริงใจไม่เคยคิดจะโกงใคร  เปิดมาหลายปียังไม่เคยมีประวัติเสีย

2. ทัวร์ดอย เป็นทัวร์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ใบอนุญาตเลขที่ 12/952

3. ทัวร์ดอยมีตัวตนจริง วางเงินประกันไว้กับ ททท หากโดนเบี้ยวสามารถร้องเรียนกับ ททท และเรียกร้องเงินคืนจาก ททท ได้

4. ทัวร์ดอยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการประกวดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปี 2547 ไม่โกงให้เสียชื่อแน่นอน

5. ด้วยเหตุผลต่างๆ ข้างต้น หากยังกลัว  เพื่อความสบายใจก็ไม่ต้องจอง


รางวัลทัวร์ยอดเยี่ยม
 ปี 2547

ภายในประเทศ

กลับสู่ข้างบน

สิ่งที่จะต้องเตรียมไป :

 • เสื้อกันหนาว

 • ไฟฉายขนาดเล็กสำหรับขึ้นภูชี้ฟ้าตอนเช้า

 • หมวกกันแดด

 • ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น

 • ยาประจำตัว และยาแก้แพ้ต่างๆ

 

กลับสู่ข้างบน

 

 

 

Copyright © Tourdoi.com All Rights Reserved.
Webmaster : tourdoi@gmail.com