<- กลับหน้าแรก ท่องเที่ยว

เชียงใหม่ ท่องเที่ยวภาคเหนือ เยือนถิ่นล้านนา

 

ธุรกิจท่องเที่ยว

โรงแรม - ที่พัก

ร้านอาหาร

รถเช่า

โปรแกรมทัวร์

พระบรมธาตุดอยสุเทพ ชียงใหม่

วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 937 เมตร  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1927 มีบันไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วัด 306 ขั้น ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ทรงล้านนา  ที่ใต้ฐานพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทางขึ้นเป็นบันไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วัด มีนาค 2 ตัว อยู่สองข้างบันไดซึ่งสูง 319 ขั้น  และยังมีรถรางไฟฟ้าไว้บริการให้แก่นักท่องที่ยวด้วย ค่ารถไฟฟ้าท่านละ 20 บาท 

วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพนี้ เป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางไปเชียงใหม่ จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่  จะมีงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุ ในวันเพ็ญวิสาขบูชาทุกปี

การเดินทางตามถนนห้วยแก้ว ผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ไปตามทางคดเคี้ยวขึ้นเขา ระยะทางจากเชิงดอยประมาณ 11 กิโลเมตร 

พระบรมธาตุดอยสุเทพ

โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่

ทัวร์เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ปาย วงรอบแม่ฮ่องสอน 

ทัวร์เชียงใหม่ 3 ดอย  ดอยอินทนนท์ ดอยเชียงดาว ดอยอ่างขาง

ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงราย ดอยตุง

รวม โรงแรม - รีสอร์ท - ที่พักทั่วไทย หาที่ไหนไม่เจอ ที่นี่เจอ คลิก

 

ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ เฉพาะในกลุ่มของท่านเอง  8 -16 ท่าน  กำหนดวันเดินทางตามความสะดวกของท่าน

Copyright © 2005 Tourdoi.com All Rights Reserved.