แพ็คเกจทัวร์เชียงราย - กรุงเทพฯ   10-12 ธ.ค. 2554

โปรแกรมการเดินทาง             ราคาแพ็คเกจทัวร            เบอร์โทรติดต่อ            กำหนดการเดินทาง

ทัวร์เชียงราย เชียงราย ดอยตุง วัดร่องขุ่น ดอยแม่สลอง แม่สาย สามเหลี่ยมทองคำ ภูชี้ฟ้า นอนภูชี้ฟ้า  10-12 ธ.ค. 2554  คันที่ 1-2

รายละเอียดของโปรแกรม

โปรแกรม 5 วัน 4 คืน / หรือ 3 วัน 2 คืน กรณีไม่รวมวันเดินทาง    กี่วันกันแน่ คลิกอ่าน

นอนรีสอร์ทในเชียงราย 1 คืน  นอนรีสอร์ทบนภูชี้ฟ้า 1 คืน 

 

วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

ออกเดินทางคืนวันที่  9 ธ.ค. 2554  เวลา 19.30 น.   ท่านใดมาช้าเกิน 15 นาที เสียสิทธิ์ตำแหน่งที่นั่งตามผังที่จัดไว้  ( หมายความว่า หากเวลา 19.45 น. ยังไม่มา ท่านอื่นมีสิทธิ์ขยับขึ้นมานั่งแทนโดยชอบธรรม , หากมาช้าเกิน 20:30 น. ตกทริป รถไม่รอ )

รถออกที่ลานจอดรถ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีปลายทางบางซื่อ    แผนที่จุดขึ้นรถคลิกที่นี่  

วันแรก   10 ธ.ค. 2554

เดินทางถึงเชียงราย แวะปั๊ม ทำภารกิจส่วนตัว

รับประทานอาหารเช้า  ( มื้อที่ 1 )

นำท่านสู่ วัดร่องขุ่น ชมวัดที่สร้างด้วยศิลปะสวยงามอลังการตามรูปแบบของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชมโบสถ์ขาวลวดลายปูนปั้นวิจิตรงดงาม ชมภาพวาดในผาผนังในโบสถ์ ชมห้องแสดงผลงานภาพเขียนของอาจารย์เฉลิมชัย

นำท่านสู่ ดอยแม่สลอง นั่งชมวิวเทือกเขาสลับซับซ้อนระหว่างทาง  บนดอยแม่สลองเป็นที่ตั้งหมู่บ้านของชาวจีนยูนานที่อพยพมาจากกองพล 93 ของจีน เข้ามาก็ได้นำชาคุณภาพดีมาปลูกจนกลายเป็นแหล่งปลูกชาที่มีชื่อเสียง เชิญชิมชา เลือกซื้อชาคุณภาพดี  เที่ยวชมไร่ชา ที่กว้างใหญ่เดินชมและถ่ายภาพไร่ชา จากนั้นพาขึ้นชม นมัสการพระธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์ หรือเจดีย์สมเด็จย่าที่ประดิษฐานอยู่บนยอดดอยแม่สลอง  แวะซื้อของฝากจากตลาดดอยแม่สลอง  สมควรแก่เวลาพาลงดอย

รับประทานอาหารกลางวัน   ( มื้อที่ 2 ) 

จากนั้นเดินทางสู่ สามเหลี่ยมทองคำ ชมวิวชายแดนสามประเทศ ไทย-พม่า-ลาว ชมทัศนียภาพที่สวยงามของแม่น้ำโขง  พานั่งเรือ ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมทัศนียภาพชายแดนสามประเทศ  แล้ววกเข้าฝั่งประเทศลาวชมวิถีชีวิตชาวลาวริมแม่น้ำโขง พาขึ้นเกาะดอนซาววของประเทศลาวเลือกซื้อสินค้าจากฝั่งลาวกันตามอัธยาศัย

กลับมาขึ้นฝั่งที่สามเหลี่ยมทองคำ ชมช้างและตุงเฉลิมพระเกียรติ นมัสการพระเจ้าล้านตื้อหรือพระเจ้าสี่แผ่นดิน ที่ประดิษฐานโดดเด่นที่สามเหลี่ยมทองคำ

 

เดินทางไปแม่สายเหนือสุดประเทศไทย ชอปปิ้งตลาดแม่สาย เลือกซื้อสินค้าราคาถูกจากไทย จีน พม่า มีมากมายให้เลือกซื้อ ส่วนใหญ่เป็นสินค้ามาจากประเทศจีน

เดินทางเข้าเชียงราย เชคอินเข้าที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ   ( มื้อที่ 3 )  รายละเอียด

พาชมหอนาฬิกาเชียงรายที่สร้างอย่างสวยงามโดยศิลปะแบบวัดร่องขุ่นออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ตอนกลางคืนจะประดับไฟงดงาม

พาเดินช๊อปปิ้งเชียงรายไนซ์บาซ่า เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกจากเชียงรายกันตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง   11 ธ.ค. 2554

รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท   ( มื้อที่ 4 )

พาไปชมวัดพระขี่ม้า ร่วมถวายพุทธปัจจัยกันตามอัธยาศัย ถ่ายภาพบรรยากาศวัด

  

พาขึ้นดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวง หรือสวนดอกไม้ดอยตุงที่ตกแต่งสวนอย่างสวยงาม ชมกุหลาบดอกใหญ่ๆ ชมไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด ชมเรือนกล้วยไม้รองเท้านารีที่ออกสวยงามตลอดปี สวยๆ ทั้งนั้น คลิกชมภาพ

 

ออกจากสวนดอยตุง พาเที่ยวชมพระตำหนักดอยตุง ซึ่งเป็นเสมือนบ้านของสมเด็จย่า สร้างขึ้นอย่างง่ายๆ แต่สวยงามแบบล้านนาผสมสวิชเชเล่ต์ เข้าชมภายในพระตำหนัก ชมเพดานดาว ชมห้องทรงงาน ชมผลงานชิ้นสุดท้ายของสมเด็จย่าเป็นงานปักที่ปักทิ้งไว้ยังไม่เสร็จที่ยังคงวางไว้ ณ โต๊ะทรงงาน

รับประทานอาหารกลางวัน   ( มื้อที่ 5 ) อาหารพื้นเมืองเหนือ ข้าวซอย น้ำเงี้ยว

พาชมอนุเสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาผู้สร้างเมืองเชียงรายและเชียงใหม่ 

เดินทางไกลมุ่งสู่ภูชี้ฟ้า เชคอินเข้าที่พัก 

นั่งชมวิวหน้าบ้านพัก ชมพระอาทิตย์ตกที่หน้ารีสอร์ท พักหลังละ 2 ท่าน และ 3 ท่าน  รายละเอียด

รับประทานอาหารค่ำ   ( มื้อที่ 6 )

วันที่สาม   12 ธ.ค. 2554

05.30 น. ตื่นรับอรุณยามเช้า เดินทางขึ้นภูชี้ฟ้า ถึงลานจานรถภูชี้ฟ้าเดินเท้า 700 เมตร ถึงยอดภูชี้ฟ้า ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและวิวทะเลหมอกที่สวยงามของ ภูชี้ฟ้า ถ่ายภาพเก็บความประทับใจ

    

ลงจากภูชี้ฟ้า รับประทานอาหารเช้า ข้าวต้ม กาแฟ   ( มื้อที่ 7 )

ออกเดินทางสู่ดอยผาหม่น แวะเข้าห้องน้ำ  ชมวิวหน้า สถานีเกษตรดอยผาหม่น

เดินทางสู่ น้ำตกภูซาง ชมน้ำตกอุ่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand ของจังหวัดพะเยา ชมน้ำตกภูซาง ชอปปิ้งเลือกซื้อผ้าทอมือ ผลิตภัณฑ์ OTOP

จากนั้นพาเที่ยวชมวัดพม่า ศาลาสร้างไม้สักทองมีลวดลายฉลุสวยงามที่สร้างตามศิลปะของพม่า ชมเพดานที่ประดับด้วยกระจกที่งดงามมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

รับประทานอาหารกลางวัน  ( มื้อที่ 8 )

เดินทางกลับ พาแวะซื้อของฝาก แค๊บหมู หมูยอ ไส้อั่ว

รับประทานอาหารค่ำ   ( มื้อที่ 9 )

เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ วันที่  13 ธ.ค. 2554  ประมาณ  02.00 น.  ส่งที่ปั๊ม ปตท วิภาวดี ใกล้ด่านเก็บเงินทางด่วนดินแดง

จบทริป....

 

 

กลับสู่ข้างบน

 

รถตู้  สำหรับเดินทางท่องเที่ยวตลอดทริปโดยรถตู้ TOYOTA COMMUTOR  VIP รุ่นใหม่   คลิกชมภาพรถตู้

ที่พัก  คืนแรก นอนรีสอร์ทในเชียงราย    คืนที่2 นอนรีสอร์ทบนภูชี้ฟ้า   ตามรายละเอียดในลิ้งด้านล่าง

อัตราค่าบริการ

ท่านละ 6,300 บาท  คืนแรกพัก รีสอร์ทเชียงราย ห้องละ 2 ท่าน /  คืนที่สองพัก รีสอร์ทภูชี้ฟ้า ห้องละ 3-4 ท่าน 

ท่านละ 6,500 บาท  คืนแรกพัก รีสอร์ทเชียงราย ห้องละ 2 ท่าน /  คืนที่สองพัก รีสอร์ทภูชี้ฟ้า ห้องละ 2 ท่าน 

เด็ก อายุ 9 ขวบขึ้นไป คิดราคาเท่าผู้ใหญ่   เด็กเล็กลด -1,000 บาท

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตราค่าบริการนี้จำกัดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการดังต่อไปนี้

1. ค่ายานพาหนะเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมโดยรถตู้หลังคาสูงปรับอากาศ  TOYOTA COMMUTER D4D

2. ค่าเรือล่องแม่น้ำโขง

3. ค่าที่พัก 2 คืน ที่เชียงรายพัก ห้องแอร์ห้องละ 2 ท่าน  ที่ภูชี้ฟ้าพักห้องละ 2 ท่าน และห้อง 3-4 ท่าน ไม่มีแอร์ เพราะอากาศเย็นกว่าแอร์

4. ค่าอาหาร 9 มื้อ  ( ไม่รวม อาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ , อาหารที่สั่งเพิ่ม , น้ำอัดลม กาแฟ  เครื่องดื่มแอลกอฮอส์ จ่ายเอง )

5. ค่าประกันอุบัติเหตุ เสียชีวิต 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ รายละเอียด

6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรม

7. น้ำดื่มระหว่างเดินทางท่องเที่ยว

8. ไกด์หรือสต๊าฟนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น

2. ค่าขนมคบเคี้ยวและเครื่องดื่มในห้องพักที่เชียงราย รวมทั้งเบียร์และน้ำแร่  ยกเว้นน้ำดื่มที่ทางรีสอร์ทมีไว้บริการซึ่งได้แก่ น้ำดื่มขวดแก้ว ฟรี

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีต้องการเอกสารรับเงิน )

 

 

รายชื่อผู้จองทัวร์     Uddate ล่าสุดเมื่อ  02 July 2011 14:48

คันที่ 1

ว่าง

ว่าง ว่าง

หน้ารถ

ว่าง ว่าง ว่าง
ว่าง ว่าง ว่าง

คันที่ 2

ว่าง

ว่าง ว่าง

หน้ารถ

ว่าง ว่าง ว่าง
ว่าง ว่าง ว่าง

ตัวหนา = โอนครบแล้ว

ตัวบาง = โอนไม่ครบ

ตัวแดง = อาจยกเลิก

ออกเดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน

กลับสู่ข้างบน

การจองการสำรองที่นั่งและการโอนเงิน

การจองทริป  โอนเงินจองแพคเก็จทัวร์ท่านละ  2,000 บาท   ที่เหลือจ่ายก่อนออกเดินทาง 15 วัน

การจอง

 • จำนวนเงินมัดจำในแต่ละทริปจะแจ้งไว้แต่ละโปรแกรมแล้ว
 • การจองจะสมบูรณ์ เมื่อมีการโอน เงินมัดจำ  และทางทัวร์ดอยได้รับแฟ๊กซ์เอกสารการโอนเงินแล้ว
 • เงินส่วนที่เหลือทั้งหมดให้ ชำระก่อนกำหนดการเดินทาง 15 วัน  เป็นอย่างช้า หากเกินกำหนดดังกล่าวถือว่าผู้จองมีความประสงค์ยกเลิกการเดินทาง
 • การเลื่อนการเดินทางสามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ครั้งที่ 2 เป็นต้นไปคิดค่าจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเลื่อนการเดินทางท่านละ 200 บาท และการแจ้งเลื่อนการเดินทางจะต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิม 15 วัน
 • การย้ายคัน เนื่องจากแต่ละทริปเปิดหลายคันและที่พักต่างกัน ดังนั้นก่อนจองควรพิจารณาทริปนั้นๆ ว่าถูกใจแล้วหรือไม่ การย้ายคันหลังจากจองแล้วคิดท่านละ 100 บาทเพื่อเป็นค่าดำเนินการ

เงื่อนไขการคืนเงิน

 • กรณีโอนเงินแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง  หักค่าดำเนินการ ท่านละ 200 บาท

เงินมัดจำส่วนที่เหลือจ่ายคืนดังนี้

 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 21 วัน  จะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ทั้งหมด     

 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 15-20 วัน  จะคืนเงินให้ 50% ของเงินส่วนที่เหลือ

 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทางไม่เกิน 14 วัน  ไม่คืนเงิน

หมายเหตุ : การคืนเงินจะโอนคืนให้ ไม่เกิน 7 วัน หลังจากได้รับแฟ๊กซ์หมายเลขบัญชีธนาคาร

การยกเลิกทัวร์ โดยทางผู้จัด  -  โอนเงินคืนให้ เต็มจำนวน หลังแจ้งยกเลิกการเดินทางไม่เกิน 3 วัน หลังจากได้รับแฟ๊กซ์หมายเลขบัญชีธนาคาร

การเรียกร้องเงินมัดจำคืน การเรียกร้องเงินมัดจำคืนจะต้องเรียกร้อง ภายใน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง หากเลยกำหนดจากนั้นถือว่าไม่ประสงค์จะรับเงินคืน

ทัวร์นี้เป็นทัวร์ถูกต้องตามกฎหมาย  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่  11-06478

โปรดระวังทัวร์ที่ใช้ชื่อเลียนแบบเพื่อให้ใกล้เคียง หรือการแอบอ้างว่าเป็นสาขาย่อยของทัวร์ดอย จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ทัวร์ดอยแท้ๆ ต้องจองผ่านเวบ tourdoi.com นี้เท่านั้น ทางเราไม่สาขาย่อยหรือส่งเซลล์ไปวิ่งขายตามองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ  จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

โอนเงินแล้ว ส่งแฟกซ์สลิบใบโอนเงิน พร้อมรายชื่อ เบอร์โทร มาที่  02-1869824  หรือสแกนสลิปแล้วส่งมาที่เมล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ---> เบอร์โทรติดต่อคลิกที่นี่

 

ในแฟ็กซ์ หรือ เมล กรุณาระบุ

 • โอนเงินมัดจำจองทริปไหน

 • แจ้ง  ชื่อ - นามสกุล  อายุ    เพื่อใช้ทำประกัน  เขียนให้ชัดเจนถูกต้องเพราะมีผลต่อการเอาประกัน

 • อาหารอะไรที่ทานไม่ได้

 • แจ้ง เบอร์โทรติดต่อกลับ เผื่อมีปัญหาใดๆ จะได้โทรติดต่อกันได้ 

 • หากต้องการเอกสารการรับเงินมัดจำ กรุณาระบุเบอร์แฟ๊กซ์มาด้วยเพื่อแฟ๊กซ์ใบรับเงินจองไปให้

กรณีกลัวโดนโกง   ผู้ซึ่งเพิ่งจะรู้จักเรามักจะโทรมาถามบ่อยๆ ว่า  " โอนเงินไปแล้วจะโกงหมั๊ย"  

แล้วผู้ที่จะโกงจะบอกหมั๊ยล่ะครับว่าจะโกง แล้วถ้าบอกว่าไม่โกงจะเชื่อหมั๊ยล่ะครับ  แล้วจะทำยังไงกันดี  ลองมาพิจารณากันด้วยเหตุผลดีกว่าหมั๊ย


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 
เลขที่ 11-06478

สบายใจได้ไม่ต้องกลัวโกง เพราะ

1. ทัวร์ดอยซื่อสัตย์จริงใจไม่เคยคิดจะโกงใคร  เปิดมาหลายปียังไม่เคยมีประวัติเสีย

2. ทัวร์ดอย เป็นทัวร์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ใบอนุญาตเลขที่ 11-06478

3. ทัวร์ดอยมีตัวตนจริง วางเงินประกันไว้กับ ททท หากโดนเบี้ยวสามารถร้องเรียนกับ ททท และเรียกร้องเงินคืนจาก ททท ได้

4. ทัวร์ดอยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการประกวดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปี 2547 ไม่โกงให้เสียชื่อแน่นอน

5.  ด้วยเหตุผลต่างๆ ข้างต้น หากยังกลัว  เพื่อความสบายใจก็ยังไม่ต้องจอง รอตรวจสอบก่อน


รางวัลทัวร์ยอดเยี่ยม
 ปี 2547

ภายในประเทศ

กลับสู่ข้างบน

สิ่งที่จะต้องเตรียมไป :

 • เสื้อกันหนาว

 • ไฟฉายขนาดเล็กสำหรับขึ้นภูชี้ฟ้าตอนเช้า

 • หมวกกันแดด

 • ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น

 • ยาประจำตัว และยาแก้แพ้ต่างๆ

 

กลับสู่ข้างบน

 

 

 

ติดต่อ ทัวร์ดอย   โทร  02-1869821-2 , 089-0197899 , 086-8873998   แฟ๊กซ์  02-1869824     หมายเลขทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06478
ที่ตั้งสำนัก   เลขที่  99/57 หมู่บ้านชวนชื่นอ่อนนุช   แขวงประเวศ   เขตประเวศ   กรุงเทพฯ  1025    Email