รายละเอียดการจองทัวร์ การโอนเงิน

รายละเอียดการโอนเงิน

การจองทริป  โอนเงินจองคณะละ  5,000 บาท

เงื่อนไขการจอง และ การคืนเงินมัดจำ

  • กรณีโอนเงินมัดจำแล้วมีการยกเลิกการเดินทางภายหลังทั้งคณะ  หักค่าเสียเวลาการจัดการ ท่านละ 100 บาท

  • กรณี ลดจำนวนรถตู้ เช่นจองมา 2 รถตู้ วันเดินทางจริงเหลือ 1 รถตู้  หักค่ามัดจำ 500 บาทต่อ 1 รถตู้

การเพิ่ม หรือ ลดจำนวนสมาชิก

  • กรณีลดจำนวนสมาชิก  ต้องแจ้ง ก่อนเดินทาง 7 วัน หากแจ้งหลังจากนั้นจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ของคนที่ยกเลิก

  • กรณีเพิ่มจำนวนสมาชิก จะต้องแจ้ง ก่อนเดินทาง 7 วัน หลังจากนั้นคิดเพิ่ม 100 บาท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 วันหรือก่อนทำประกันการเดินทาง

การเลื่อนการเดินทาง

การแจ้งเลื่อนการเดินทางจะต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิม 15 วัน  เลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ครั้งที่ 2 เป็นต้นไปคิดค่าจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเลื่อนการเดินทางคณะละ 200 บาท และการเลื่อนการเดินทางเลื่อนได้ภายใน 1 ปี

เงินมัดจำส่วนที่เหลือจ่ายคืนดังนี้

  • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน  จะคืนมัดจำให้ทั้งหมด
  • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 15-20 วัน  จะคืนมัดจำให้ 50 % ของเงินมัดจำส่วนที่เหลือ
  • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทางไม่เกิน 14 วัน  ไม่คืนเงินมัดจำ

หมายเหตุ : การคืนเงินจะโอนคืนให้ ไม่เกิน 7 วัน หลังจากได้รับแฟ๊กซ์หมายเลขบัญชีธนาคาร

การจอง

  • จำนวนเงินมัดจำได้แจ้งไว้ในโปรแกรมแล้ว
  • การจองจะสมบูรณ์ เมื่อมีการโอน เงินมัดจำ  และทางทัวร์ดอยได้รับแฟ๊กซ์เอกสารการโอนเงินแล้ว
  • ส่วนที่เหลือทั้งหมดให้ชำระก่อนกำหนดการเดินทาง 15 วัน

การยกเลิกทัวร์ โดยทางผู้จัด  -  โอนเงินคืนให้ เต็มจำนวน หลังแจ้งยกเลิกการเดินทางไม่เกิน 3 วัน หลังจากได้รับแฟ๊กซ์หมายเลขบัญชีธนาคาร

การเรียกร้องเงินมัดจำคืน การเรียกร้องเงินมัดจำคืนจะต้องเรียกร้อง ภายใน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง หากเลยกำหนดจากนั้นถือว่าไม่ประสงค์จะรับเงินคืน

ทัวร์นี้เป็นทัวร์ถูกต้องตามกฎหมาย  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่  11-06999

เมื่อโอนแล้วให้กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์มจองทัวร์  แล้วส่งมาที่เมล  

กรณีกลัวโดนโกง   ผู้ซึ่งเพิ่งจะรู้จักเรามักจะโทรมาถามว่า  " โอนเงินไปแล้วจะโกงหมั๊ย"  

แล้วผู้ที่จะโกงจะบอกหมั๊ยล่ะครับว่าจะโกง แล้วถ้าบอกว่าไม่โกงจะเชื่อหมั๊ย  แล้วจะทำยังไงกันดี  ลองมาพิจารณากันด้วยเหตุผลดีกว่าหมั๊ย


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 
เลขที่ 11-06999

สบายใจได้ไม่ต้องกลัวโกง เพราะ

1. ทัวร์ดอยซื่อสัตย์จริงใจไม่เคยคิดจะโกงใคร  เปิดมาหลายปียังไม่เคยมีประวัติเสีย

2. ทัวร์ดอย เป็นทัวร์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ใบอนุญาตเลขที่ 11-06999

3. ทัวร์ดอยมีตัวตนจริง วางเงินประกันไว้กับ ททท หากโดนเบี้ยวสามารถร้องเรียนกับ ททท และเรียกร้องเงินคืนจาก ททท ได้

4. ทัวร์ดอยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการประกวดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปี 2547 ไม่โกงให้เสียชื่อแน่นอน

5.  ด้วยเหตุผลต่างๆ ข้างต้น หากยังกลัว  เพื่อความสบายใจก็ยังไม่ต้องจอง รอตรวจสอบให้สบายใจก่อน

รางวัลทัวร์ยอดเยี่ยม
 ปี 2547

ภายในประเทศ