ฟังเสียงบรรยายรายละเอียดโปรแกรมทัวร์น้ำตกทีลอซู

สรุปการเดินทางประกอบการฟังบรรยาย
ก.ค. - ต.ค.  รถไปส่งลงเรือ ล่องเรือยาง 3 ชม เดินไปจุดพักแรม 10 กม. นอน

เดินเข้าน้ำตก 1.5 กม.

พ.ย. - มิ.ย.

รถไปส่งลงเรือ

ล่องเรือยาง 3 ชม

รถรับไปส่งที่จุดพักแรม

นอน

เดินเข้าน้ำตก 1.5 กม.