ทัวร์ดอย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยวน้ำตกทีลอซูฤดูฝน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์น้ำตกทีลอซูฤดูฝน  (  1 ก.ค. - 31 ต.ค. ) รถเข้าไม่ได้ ต้องเดิน 10 กม.

ออกเดินทาง  เวลา 20.00 น.   ณ จุดนัดหมาย  รายละเอียด

วันแรก

เช้าเดินทางถึงรีสอร์ท จัดการกับภารกิจส่วนตัว จัดแยกสัมภาระที่จำเป็นสำหรับค้างคืนที่น้ำตก ( สัมภาระคนละ 1.5 กก. )

รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท 

รถของทัวร์รับนักท่องเที่ยวจากรีสอร์ทไปส่งลงเรือยางที่ท่าเรือยาง กม. 0

ล่องเรือยางไปตามลำห้วยแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ  น้ำตกสายรุ้ง แวะขึ้นชมบ่อน้ำร้อน

ล่องเรือต่อ  ถึงจุดพักกลางวัน พาขึ้นฝั่ง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย ล่องเรือต่อไป จนถึงจุดที่ต้องขึ้นฝั่ง จากนั้นเดินต่อ

ขึ้นฝั่ง เดินผ่านป่า 800 เมตร จากนั้นเดินบนถนนลูกรัง สลับกับถนนลาดยาง ระยะทาง 10 กิโลมเมตร ( 3 ชม. )

เย็น เดินทางถึงจุดกางเต็นท์พักแรมที่หน่วยทีลอซู  พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ

 

วันที่สอง

7.00 น. รับประทานอาหารเช้า

8.00 น. เดินเข้าไปเที่ยวชมน้ำตกทีลอซู 

ถึงน้ำตก ชมความสวยงาม และความยิ่งใหญ่ของน้ำตกทีลอซู เก็บภาพความสวยงาม สนุกสนานกับการเล่นน้ำ

สมควรแก่เวลา เดินกลับแค้มป์  รับประทานอาหารกลางวัน

หลังอาหารกลางวัน เดินทางกลับ เดินย้อนกลับมาทางเดิมที่เดินมาเมื่อวันก่อน

เดินทางถึงลำห้วยแม่กลอง จุดเดิมเมื่อวันมา นั่งเรือต่อไปอีกประมาณ 1.5 - 2 ชม. 

ถึงจุดหมาย มีรถมารับกลับรีสอร์ท

ถึงรีสอร์ท อาบน้ำ

รับประทานอาหารค่ำ

พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

05.30 น. รถของทัวร์ รับไปดอยหัวหมด ชมพระอาทิตย์ขึ้น - ทะเลหมอก

เดินทางกลับรีสอร์ท พาแวะซื้อของฝากที่ร้านขายของฝากในตัวเมืองอุ้มผาง

รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท

8.30 น. -  9.00 น.  เดินทางกลับ   ระหว่างทางแวะชมน้ำตกพาเจริญ

รับประทานอาหารกลางวันที่ศาลานั่งเล่นที่อุทยาแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ( อาหารกล่อง )

แวะซื้อของฝากที่ตลาดริมเมย ชายแดนไทย - พม่า เดินทางกลับ 

ถึงนครสวรรค์ จอดซื้อของฝาก รับประทานอาหารค่ำกันเองตามอัธยาศัย

เดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 23.00 น. ส่งลง ณ จุดเดิม ปั๊ม ปตท หรือจุดเดิมที่ขึ้นรถ หรือส่งลงตามทางผ่าน

จบทริป....

 

 

 

 

เที่ยวน้ำตกทีลอซูนอกฤดูฝน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์น้ำตกทีลอซู นอกฤดูฝน (  1 พ.ย. - 30 มิ.ย. )  รถเข้าได้ถึงจุดกางเต็นท์ ไม่ต้องเดิน

ออกเดินทาง  เวลา 20.00 น.   ณ จุดนัดหมาย  รายละเอียด

วันแรก

เช้าเดินทางถึงรีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท 

รถของทัวร์รับนักท่องเที่ยวจากรีสอร์ทไปส่งลงเรือยางที่ท่าเรือยาง กม. 0  กระเป๋าเดินทางขนใส่รถไปได้

ล่องเรือยางไปตามลำห้วยแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ  น้ำตกสายรุ้ง แวะขึ้นชมบ่อน้ำร้อน

ล่องเรือต่อไป ถึงจุดพักกลางวัน พาขึ้นฝั่ง รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นนั่งรถคันเดิมที่ไปส่งเราลงเรือเมื่อเช้า ไปยังจุดกางเต็นท์พักแรมที่หน่วยน้ำตกทีลอซู

จัดสัมภาระเข้าเต็นท์ พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ

 

วันที่สอง

7.00 น. รับประทานอาหารเช้า

8.00 น. เดินเข้าไปเที่ยวชมน้ำตกทีลอซู 

เดินทางถึงน้ำตก ชมความสวยงาม และความยิ่งใหญ่ของน้ำตกทีลอซู เก็บภาพความสวยงาม สนุกสนานกับการเล่นน้ำ

สมควรแก่เวลา เดินกลับแค้มป์  รับประทานอาหารกลางวัน

หลังอาหารกลางวัน ขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับ ระหว่างทางพาแวะชมถ้ำตะโค๊ะบิ หรือ สวนส้มสายน้ำผึ้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ชอบแบบไหนก็บอกไกด์

ถึงรีสอร์ท อาบน้ำ

รับประทานอาหารค่ำ

พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

05.30 น. รถของทัวร์ รับไปดอยหัวหมด ชมพระอาทิตย์ขึ้น - ทะเลหมอก

เดินทางกลับรีสอร์ท พาแวะซื้อของฝากที่ร้านขายของฝากในตัวเมืองอุ้มผาง

รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท

8.30 น. -  9.00 น.  เดินทางกลับ   ระหว่างทางแวะชมน้ำตกพาเจริญ

รับประทานอาหารกลางวันที่ศาลานั่งเล่นที่อุทยาแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ( อาหารกล่อง )

แวะซื้อของฝากที่ตลาดริมเมย ชายแดนไทย - พม่า เดินทางกลับ 

ถึงนครสวรรค์ จอด ซื้อของฝาก รับประทานอาหารค่ำกันเองตามอัธยาศัย

เดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 23.00 น. ส่งลง ณ จุดเดิม ปั๊ม ปตท หรือจุดเดิมที่ขึ้นรถ หรือส่งลงตามทางผ่าน

จบทริป....