ทัวร์ดอย

 

รายละเอียดโปรแกรมน้ำตกทีลอซู ฉบับย่อสุดๆ

ก.ค. - ต.ค.  รถจากรีสอร์ทไปส่งลงเรือ ล่องเรือยาง 3 ชม เดินไปจุดพักแรม 10 กม. นอน เดินเข้าน้ำตก 1.5 กม. เดิน + ล่องเรือกลับ เช้าขึ้นดอยหัวหมด
พ.ย. - มิ.ย. รถจากรีสอร์ทไปส่งลงเรือ ล่องเรือยาง 3 ชม รถรับไปส่งที่จุดพักแรม นอน เดินเข้าน้ำตก 1.5 กม. นั่งรถกลับรีสอร์ท เช้าขึ้นดอยหัวหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม