Home  |   โปรแกรมทัวร์ น้ำตกทีลอซู  |  ทัวร์เชียงราย   |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  ทัวร์เขาสก  |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  สิบสองปันนา |  แคชเมียร์ - ลาดัค |  ทัวร์กระบี่    | 


ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น ดอยแม่สลอง 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2550

รับจากสนามบินเชียงราย


Message 1

เดินทางไปเที่ยววัดพระแก้ว เชียงราย


Message 2

ไหว้พระเจ้าล้านทอง เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเชียงรายเคารพนับถือเป็นอันมาก


Message 3

ในหอวัดพระแก้ว


Message 4

เจดีย์วัดพระแก้ว เป็นสถานที่พบพระแก้วมรกต


Message 5

ปัจจุบันพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ที่วัดพระแก้วในกรุงเทพฯ จึงสร้างพระหยกไว้ให้ประชาชนได้สักการะ


Message 6

แล้วก็วัดพระสิงห์ ไปในช่วงที่กำลังมีงานพอดี


Message 7

พาชมอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย


Message 8

แล้วก็ขึ้นดอยตุง เที่ยวสวนดอยตุง สวยทั้งปี


Message 9

สวนดอยตุง


Message 10

สวนดอยตุงในมุมต่างๆ


Message 11

ที่สวนดอยตุง


Message 12

ถ่ายภาพกันที่สวนดอยตุง


Message 13

สวนดอยตุง


Message 14

ที่สวนดอยตุง


Message 15

ที่สวนดอยตุง


Message 16

ที่สวนดอยตุง


Message 17

ดอกรักเร่สวยๆ ที่สวนดอยตุง


Message 18

วงเวียนตุงที่ดอยตุง


Message 19

เที่ยวชมพระตำหนักดอยตุง


Message 20

ด้านหน้าพระตำหนักดอยตุง  คลิกชมภาพชุดถัดไป

 

หน้าที่  1  /  2  /  3  /  4  / 5  /  6  /  7  / 8  <--  Previous  -+-   Next -->