Home  |   โปรแกรมทัวร์ น้ำตกทีลอซู  |  ทัวร์เชียงราย   |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  ทัวร์เขาสก  |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  สิบสองปันนา |  แคชเมียร์ - ลาดัค |  ทัวร์กระบี่    | 


ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น ดอยแม่สลอง 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2550

สะอาดตา สวยงาม สุดยอด


Message 1

สวยครับสวย


Message 2

สวยครับสวย


Message 3

สวยครับสวย


Message 4

ศิลปะฝาผนังปากหน้าประตูโบสถ์


Message 5

สวยครับสวย


Message 6

ถ่ายภาพร่วมกัน


Message 7

ช่อฟ้า ใบระกา หางหงษ์ ชดช้อยงดงาม


Message 8

สวยครับสวย


Message 9

ด้านข้าง


Message 10

สะพานเดินข้ามเพื่อเข้าโบสถ์


Message 11

หลังคาส้วมนะครับ


Message 12

ทางเข้าโบสถ์มีการ์ดเฝ้าที่ปากทาง เพื่อไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้าไป แต่ที่แน่ๆ ตอนนี้คือ ห้ามคนเมาเข้าวัด


Message 13

เดินทางไปดอยแม่สลอง เห็นพระอาทิตย์ระหว่างเดินทาง


Message 14

รีสอร์ทที่พักบนดอยแม่สลอง อยู่เนินเขาริมไร่ชา


Message 15

ชุมชนบนดอยแม่สลอง


Message 16

บ้านพักเป็นหลังๆ อยู่เชิงเขา


Message 17

รถสำหรับทริปของเรา


Message 18

สุสานนายพลต้วน หัวหน้ากองกำลังจีนที่เข้ามาอาศัยแผ่นดินไทย


Message 19

ทางขึ้นพระธาตุ เร้าใจ


Message 20

พระธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์ฯ

 

หน้าที่  1  /  2  /  3  /  4  / 5  /  6  /  7 /   8   <--  Previous  -+-   Next -->