Home  |   โปรแกรมทัวร์ น้ำตกทีลอซู  |  ทัวร์เชียงราย   |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  ทัวร์เขาสก  |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  สิบสองปันนา |  แคชเมียร์ - ลาดัค |  ทัวร์กระบี่    | 


ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น ดอยแม่สลอง 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2550


ด้านหน้าพระตำหนักดอยตุง ในตำหนักถ่ายภาพไม่ได้


Message 1

ขึ้นดอยไหว้พระธาต


Message 2

ไหว้พระธาตบนดอย


Message 3

ไปเที่ยวแม่สาย ภาพที่เห็นคือเมืองท่าขี้เหล็กในฝั่งประเทศพม่า เจดีย์สีทองนั่นคือเจดีย์ชเวดากองจำลอง


Message 4

อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร


Message 5

เมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า อาคารสีฟ้าคือด่านฝั่งพม่า พรมแดนคือแม่น้ำ มีสะพานเชื่อมระหว่างสองฝั่ง


Message 6

อาคารสีฟ้าคือด่านฝั่งพม่า อาคารสีฟ้าขวาสุดตกขอบคือด่านฝั่งไทย มีสะพานเชื่อมระหว่างสองฝั่ง


Message 7

ด่านฝั่งไทย


Message 8

ลูกพลับสดราคาไม่แพง


Message 9

เครื่องประดับก็เยอะ


Message 10

สินค้ามากมายให้เลือก


Message 11

ถนนในเมืองแม่สาย


Message 12

นี่คือสามเหลี่ยมทองคำ แม่น้ำโขง วันนี้อากาศมัวๆ ไม่แจ่ม


Message 13

ป้ายบอกทาง


Message 14

รถของเรา นักท่องเที่ยวยืนรอไกด์


Message 15

เพราะไกด์มัวไปถ่ายรูปพระ ไกด์ที่ว่าไม่ใช่ใคร ก็ผมเอง


Message 16

นักท่องเที่ยววิ่งตามไกด์


Message 17

ก็รีบมาชมพระอาทิตย์ตก แป๊บเดียวตกเลย


Message 18

รับประทานอาหารค่ำ แม่น้ำที่เห็นนั่นคือแม่น้ำโขง


Message 19

ห้องอาหารที่รีสอร์ทที่พักคืนแรก


Message 20

รีสอร์ทที่พักคืนแรก เป็นหลังๆ

 

หน้าที่ 1  /  2  /  3  /  4  / 5  /  6  /  7  / 8  <--  Previous  -+-   Next -->