Home  |   โปรแกรมทัวร์ น้ำตกทีลอซู  |  ทัวร์เชียงราย   |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  ทัวร์เขาสก  |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  สิบสองปันนา |  แคชเมียร์ - ลาดัค |  ทัวร์กระบี่    | 


ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น ดอยแม่สลอง 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2550

น้ำตกภูซาง เป็นน้ำตกอุ่น


Message 1

น้ำตกภูซาง เป็นน้ำตกอุ่น 35 องศา น่าลงไปแช่มากๆ 


Message 2

พาแวะวัดพม่า สร้างด้วยศิลปะแบบไทยใหญ่ทั้งหลัง


Message 3

ภายในสวยงามด้วยรูปแบบการสร้างที่ละเอียดปรานีต 


Message 4

พระประธาตุก็เป็นพระพม่า


Message 5

ได้เวลารับประทานอาหารกลางวัน


Message 6

มื้อกลางวัน


Message 7

ร้านอาหารของเราที่ไม่มีใครรู้จัก


Message 8

ชมวัดเก่ากันมาเยอะแล้ว ตอนนี้พามาชมวัดใหม่ที่ยังสร้างไม่เสร็จ  วัดร่องขุ่น


Message 9

วิหารสีทอง ใครเข้ามาก็ยกมือไหว้ จะไหว้ทำไม นี่น่ะ คือ ส้วม ไม่ใช่วิหาร อาจารย์ท่านก็ทำไปได้ โบสถ์สีขาว ส้มสีทอง ใครจะไปรู้


Message 10

วัดร่องขุ่น สะอาดตา สวยงามอลังการ มีที่เดียวในโลก


Message 11

ชมกันครับ ตอนนี้ก็เสร็จไปเยอะแล้ว สวยงามมาก


Message 12

ชมกันครับ


Message 13

ชมกันครับ


Message 14

ด้านข้าง


Message 15

ถ่ายกับส้วมที่สวยที่สุดในโลก แต่ตอนนี้ส้วมตันไปแล้ว งดใช้ กำลังซ่อม


Message 16

ถ่ายภาพกัน


Message 17

มุมซ้ำๆ แต่สวย ชอบ


Message 18

เวลาจะเข้าไปที่โบสถ์ก็ต้องผ่านเข้าปากมาร นั่นเขี้ยวสองเขี้ยว อ้าปากกว้างๆ


Message 19

ที่นี่คือปาก ใบๆ นั่นคือฟัน


Message 20

แล้วพวกนี้ก็คือเปรต แต่ก่อนเปรตมีไม่กี่ตัว แต่ตอนนี้เปรตเยอะเลย แต่เปรตทำไมถือบาตร งง

 

หน้าที่  1  /  2  /  3  /  4  / 5  /  6  /  7  / 8  <--  Previous  -+-   Next -->