Home  |   โปรแกรมทัวร์ น้ำตกทีลอซู  |  ทัวร์เชียงราย   |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  ทัวร์เขาสก  |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  สิบสองปันนา |  แคชเมียร์ - ลาดัค |  ทัวร์กระบี่    | 


ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น ดอยแม่สลอง 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2550

พระธาตุจอมกิตติ พระธาตุเก่าแก่กว่าพันปีที่เคยมีข่าวว่ายอดหักเมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหว และพลอยยอดฉัตรกระเด็นหายไป


Message 1

ยอดฉัตรที่หักโค่นลงมา นี่คือของเดิมที่หัก


Message 2

ขณะนี้กำลังบูรณะซ่อมแซมยอดฉัตรใหม่


Message 3

ชมโบสถ์สวยที่สร้างแบบศิลปะเชียงแสน


Message 4

สวยครับสวย เหลืองอร่ามไปทั้งหลัง


Message 5

เที่ยวเมืองเชียงแสน ไหว้พระเชียงแสน พระเชียงแสนแท้ๆ ดั้งเดิมที่วัดเจดีย์หลวง


Message 6

เจดีย์ที่วัดเจดีย์หลวง วัดประจำเมืองเชียงแสนตั้งแต่ในอดีต


Message 7

สาวฝั่งโน้นข้ามมาเที่ยวฝั่งนี้


Message 8

ที่ริมแม่น้ำโขง อ. เชียงแสน สุดเขตประเทศไทยที่ฝั่งโขงเชียงแสน


Message 9

ยังอยู่ในเมืองเชียงแสน ก็ต้องชมวัดๆๆๆๆ


Message 10

ชมวิวอย่างเดียวก็เบื่อ ไหว้พระบ้าง ขอพร โชคดีมีชัย  ทริปที่แล้วที่ผมพามาไหว้พระ กลับไปเกือบถูกรางวัลที่1


Message 11

ด้านหลังคือพระธาตุผาเงา ที่วัดพระธาตุผาเงา


Message 12

โบสถ์สวยๆ ที่สร้างด้วยศิลปะเชียงแสน


Message 13

พาเที่ยวชมโบสถ์ งดงามด้วยศิลปะการสร้างแบบหลวงพระบาง สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานสร้าง เรียกว่าโบสถ์พระเทพฯ


Message 14

พระประทานในโบสถ์ พระเชียงแสน


Message 15

ประพรมน้ำพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล บางคนโดนน้ำมนต์แล้วร้อนก็อยู่ไม่ได้


Message 16

ถ่ายภาพร่วมกัน


Message 17

ที่หน้าโบสถ์หลังสวย


Message 18

ชมวิวแม่น้ำโขง ฝั่งโน้นคือฝั่ง ลาว


Message 19

โบสถ์สวย


Message 20

พุทธนฤมิตรเจดีย์บนยอดเขา

 

หน้าที่  1  /  2  /  3  /  4  / 5  /  6  /  7  / 8  <--  Previous  -+-   Next -->