ดอกไม้

ดอกไม้ > ดอกไม้เมืองหนาว  ดอกไม้ และ ไม้เมืองหนาว ที่มีดอกสวยงามสามารถปลูกได้บนที่สูงของประเทศไทยเราทั้งๆ ที่เป็นประเทศเมืองร้อน แต่บนที่สูงมีอากาศหนาวเย็นจึงทำให้สามารถปลูก ดอกไม้ ได้สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถไปชมได้ทุกฤดูกาล แต่จะสวยกว่าเมื่อไปเที่ยวชมในช่วงฤดูหนาวเพราะไม่มีฝน ฝนอาจทำให้ต้นไม้ช้ำและเสียหาย แต่บางปีที่อากาศหนาวจัด ดอกไม้ เมืองหนาวเหล่านี้ก็อาจได้รับผลกระทบเมื่อมีน้ำค้างแข็งจับทำให้เน่าเสียหายได้ แหล่งรวม ดอกไม้ เชียงใหม่ เชียงราย จากสถานีเกษตรที่สูง

ดอกไม้ ชุดที่ 1  ดอกไม้เมืองหนาว
ดอกไม้ ชุดที่ 2  ดอกไม้เมืองหนาว
ดอกไม้ ชุดที่ 3  ดอกไม้เมืองหนาว
ดอกไม้ ชุดที่ 4  ดอกไม้เมืองหนาว

กลับหน้าแรก   ดอกไม้
ดอกไม้ ชุดที่ 5  ดอกไม้เมืองหนาว รวมกุหลาบพันปี ชุดที่ 1
ดอกไม้ ชุดที่ 6  ดอกไม้เมืองหนาว รวมกุหลาบพันปี ชุดที่ 2
ดอกไม้ ชุดที่ 7  ดอกไม้เมืองหนาว

ดอกไม้ ชุดที่ 8  ดอกไม้เมืองหนาว
ดอกไม้ ชุดที่ 9  ดอกไม้ป่า ดอกไม้บนดอย


Copyright © Tourdoi.com All Rights Reserved.
Contact us : Webmaster  :     
Update : 04/10/2551 23:27