ดอกไม้

ดอกไม้ > ดอกไม้เมืองหนาว  ดอกไม้ และ ดอกไม้เมืองหนาว แหล่งรวมกุหลาบพันปีหลากหลายชนิดไว้ในพื้นที่เดียวกัน  หมวดกุหลาบพันปีมีสองชุด ชุดนี้และชุดถัดไป นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถไปชมได้ในช่วงฤดูหนาว ไปชมได้ตามโครงการพัฒนาที่สูง และสถานีเกษตรหลวงบนดอยต่างๆ ในภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย
ดอกไม้ ชุดที่ 1  ดอกไม้เมืองหนาว
ดอกไม้ ชุดที่ 2  ดอกไม้เมืองหนาว
ดอกไม้ ชุดที่ 3  ดอกไม้เมืองหนาว
ดอกไม้ ชุดที่ 4  ดอกไม้เมืองหนาว

กลับหน้าแรก   ดอกไม้
ดอกไม้ ชุดที่ 5  ดอกไม้เมืองหนาว รวมกุหลาบพันปี ชุดที่ 1
ดอกไม้ ชุดที่ 6  ดอกไม้เมืองหนาว รวมกุหลาบพันปี ชุดที่ 2
ดอกไม้ ชุดที่ 7  ดอกไม้เมืองหนาว

ดอกไม้ ชุดที่ 8  ดอกไม้เมืองหนาว
ดอกไม้ ชุดที่ 9  ดอกไม้ป่า ดอกไม้บนดอย

โรโดเดนดรอน โรโดเดนดรอน โรโดเดนดรอน อาซาเลีย
อาซาเลีย อาซาเลีย อาซาเลีย อาซาเลีย
อาซาเลีย โรโดเดนดรอน โรโดเดนดรอน โรโดเดนดรอน

Copyright © Tourdoi.com All Rights Reserved.
Contact us : Webmaster  :     
Update : 04/10/2551 23:30