ดอกไม้

ดอกไม้ > ดอกไม้เมืองหนาว  ดอกไม้ และ ดอกไม้เมืองหนาว ในโรงเรือนของสถานีเกษตรบนที่สูงดอยอ่างขาง ดอกไม้ บางชนิดมีจัดจำหน่ายเป็นไม้ประดับลงกระถาง เป็นการจำหน่ายเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้ และให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อไปปลูกประดับที่บ้าน ไม้เมืองหนาวที่ปลูกบนที่สูงที่มีอากาศหนาวเย็นสามารถออกดอกได้ทั้งปี
ดอกไม้ ชุดที่ 1  ดอกไม้เมืองหนาว
ดอกไม้ ชุดที่ 2  ดอกไม้เมืองหนาว
ดอกไม้ ชุดที่ 3  ดอกไม้เมืองหนาว
ดอกไม้ ชุดที่ 4  ดอกไม้เมืองหนาว

กลับหน้าแรก   ดอกไม้
ดอกไม้ ชุดที่ 5  ดอกไม้เมืองหนาว รวมกุหลาบพันปี ชุดที่ 1
ดอกไม้ ชุดที่ 6  ดอกไม้เมืองหนาว รวมกุหลาบพันปี ชุดที่ 2
ดอกไม้ ชุดที่ 7  ดอกไม้เมืองหนาว

ดอกไม้ ชุดที่ 8  ดอกไม้เมืองหนาว
ดอกไม้ ชุดที่ 9  ดอกไม้ป่า ดอกไม้บนดอย
Cyclamen รองเท้านารีอินทนนท์ กล้วยไม้ Senecio
บิโกเนีย บิโกเนีย Cyclamen บิโกเนีย
เจอราเนียม ดอกไม้ ดอกไม้ ดอกหน้าวัว
เจอราเนียม คาเมเรีย Delphinium เดลฟิเนียม เดลฟิเนียม

Copyright © Tourdoi.com All Rights Reserved.
Contact us : Webmaster  :     
Update : 04/10/2551 23:29