ดอกไม้

ดอกไม้ > ดอกไม้เมืองหนาว  ดอกไม้ จากสถานีเกษตรดอยอ่างขาง มีทั้งที่ปลูกลงแปลงและที่ปลูกในโรงเรือน ออกดอกสวยงามให้นักท่องเที่ยวไปชม กำลังเพิ่ม กล้วยไม้ ดอกไม้ป่า และดอกไม้บนดอยสูง และดอกไม้ที่หาชมยาก รวมภาพ ดอกไม้ จากสถานีเกษตรที่สูง เชียงใหม่ และ เชียงราย  เชิญชม
ดอกไม้ ชุดที่ 1  ดอกไม้เมืองหนาว
ดอกไม้ ชุดที่ 2  ดอกไม้เมืองหนาว
ดอกไม้ ชุดที่ 3  ดอกไม้เมืองหนาว
ดอกไม้ ชุดที่ 4  ดอกไม้เมืองหนาว

กลับหน้าแรก   ดอกไม้
ดอกไม้ ชุดที่ 5  ดอกไม้เมืองหนาว รวมกุหลาบพันปี ชุดที่ 1
ดอกไม้ ชุดที่ 6  ดอกไม้เมืองหนาว รวมกุหลาบพันปี ชุดที่ 2
ดอกไม้ ชุดที่ 7  ดอกไม้เมืองหนาว

ดอกไม้ ชุดที่ 8  ดอกไม้เมืองหนาว
ดอกไม้ ชุดที่ 9  ดอกไม้ป่า ดอกไม้บนดอย

Copyright © Tourdoi.com All Rights Reserved.
Contact us : Webmaster  :     
Update : 04/10/2551 23:27