ดอกไม้

 
ดอกไม้ > ดอกไม้เมืองหนาว  ดอกไม้เมืองหนาว รวมภาพกุหลาบพันปี เป็นการรวบรวมพันธุ์กุหลาบพันปีมาไว้ในที่เดียวกัน จะออกดอกในช่วงฤดูหนาว หลากสีสันสวยงามมาก นักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมดอกไม้เมืองหนาวสวยๆ ได้จากโครงการเกษตรหลวงทางภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และ เชียงราย
ดอกไม้ ชุดที่ 1  ดอกไม้เมืองหนาว
ดอกไม้ ชุดที่ 2  ดอกไม้เมืองหนาว
ดอกไม้ ชุดที่ 3  ดอกไม้เมืองหนาว
ดอกไม้ ชุดที่ 4  ดอกไม้เมืองหนาว

กลับหน้าแรก   ดอกไม้
ดอกไม้ ชุดที่ 5  ดอกไม้เมืองหนาว รวมกุหลาบพันปี ชุดที่ 1
ดอกไม้ ชุดที่ 6  ดอกไม้เมืองหนาว รวมกุหลาบพันปี ชุดที่ 2
ดอกไม้ ชุดที่ 7  ดอกไม้เมืองหนาว

ดอกไม้ ชุดที่ 8  ดอกไม้เมืองหนาว
ดอกไม้ ชุดที่ 9  ดอกไม้ป่า ดอกไม้บนดอย
โรโดเดนดรอน โรโดเดนดรอน โรโดเดนดรอน โรโดเดนดรอน
โรโดเดนดรอน กุหลาบพันปี  โรโดเดนดรอน กุหลาบขาว กุหลาบแดง
โรโดเดนดรอน โรโดเดนดรอน โรโดเดนดรอน Cyclamen
กุหลาบ Cyclamen

Copyright © Tourdoi.com All Rights Reserved.
Contact us : Webmaster  :     
Update : 04/10/2551 23:29