ดอกไม้

ดอกไม้ > ดอกไม้เมืองหนาว  ดอกไม้ เละไม้ดอกเมืองหนาว จากสถานีเกษตร ดอยตุง ดอยผาหม่น จ. เชียงราย โดยเฉพาะที่ดอยตุงเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้เมืองหนาวไว้มากมาย โดยปลูกลงแปลงในไร่แม่ฟ้าหลวง ออกดอกสวยทั้งปี นักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมได้สะดวกสบาย นอกจากพันธุ์ไม้เมืองหนาวแล้วยังมี กลัวยไม้รองเท้านารีที่ทางโครงการดอยตุงทำการขยายพันธุ์และจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจอีกด้วย
ดอกไม้ ชุดที่ 1  ดอกไม้เมืองหนาว
ดอกไม้ ชุดที่ 2  ดอกไม้เมืองหนาว
ดอกไม้ ชุดที่ 3  ดอกไม้เมืองหนาว
ดอกไม้ ชุดที่ 4  ดอกไม้เมืองหนาว

กลับหน้าแรก   ดอกไม้
ดอกไม้ ชุดที่ 5  ดอกไม้เมืองหนาว รวมกุหลาบพันปี ชุดที่ 1
ดอกไม้ ชุดที่ 6  ดอกไม้เมืองหนาว รวมกุหลาบพันปี ชุดที่ 2
ดอกไม้ ชุดที่ 7  ดอกไม้เมืองหนาว

ดอกไม้ ชุดที่ 8  ดอกไม้เมืองหนาว
ดอกไม้ ชุดที่ 9  ดอกไม้ป่า ดอกไม้บนดอย

Copyright © Tourdoi.com All Rights Reserved.
Contact us : Webmaster  :     
Update : 04/10/2551 23:28